« Łuk 21:2 Ewangelia Łukasza 21:3 Łuk 21:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł: prawdziwie mówię wam, iż ta wdowa uboga więcej niż wszytcy wrzuciła.
2.WUJEK.1923I rzekł: Prawdziwie wam powiadam, iż wdowa ta uboga więcéj niż wszyscy wrzuciła.
3.RAKOW.NTI rzekł: Prawdziwie mówię wam, iż wdowa uboga ta więcej niż ci wszyscy wrzuciła.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł: Prawdziwieć wam powiadam, żeć ta uboga wdowa więcej niż ci wszyscy wrzuciła.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział: Prawdziwie mówię wam, że ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy.
6.SZCZEPAŃSKIi rzekł: Zaprawdę powiadam wam: Ta oto wdowa, <ta> uboga, więcej włożyła, niż wszyscy.
7.BIESZK.ŁUK.1931Rzekł tedy do tych, którzy stali koło niego: „Zaprawdę, powiadam wam: ta uboga wdowa ofiarowała więcej, niż wszyscy inni.
8.GRZYM1936rzekł: Powiadam wam, że ta biedna wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy:
9.DĄBR.WUL.1973I rzekł: Zaprawdę powiadam wam, że ta wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni.
10.DĄBR.GR.1961I rzekł: Zaprawdę powiadam wam, że ta biedna wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni.
11.TYSIĄCL.WYD5i rzekł: Prawdziwie, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni.
12.BRYTYJKAI rzekł: Zaprawdę powiadam wam, iż ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy.
13.POZNAŃSKAI powiedział: - Prawdę wam powiadam: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni.
14.WARSZ.PRASKAI powiedział: Zapewniam was, że ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i powiedział: Prawdziwie, powiadam wam, że ta uboga wdowa więcej od wszystkich wrzuciła.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWidząc to, oświadczył: Powiem wam prawdę: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy,
17.TOR.NOWE.PRZ.I powiedział: Prawdziwie mówię wam, że ta uboga wdowa wrzuciła więcej, niż ci wszyscy.