« Łuk 21:32 Ewangelia Łukasza 21:33 Łuk 21:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Niebo i ziemia przeminą, lecz mowy moje nie przemijają.
2.WUJEK.1923Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
3.RAKOW.NTNiebo i ziemia przeminą, ale mowy moje nie przeminą.
4.GDAŃSKA.1881Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
5.GDAŃSKA.2017Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.
6.SZCZEPAŃSKINiebo i ziemia przeminą, ale słowa moje <z pewnością> nie przeminą.
7.BIESZK.ŁUK.1931Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
8.GRZYM1936Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
9.DĄBR.WUL.1973Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
10.DĄBR.GR.1961Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
11.TYSIĄCL.WYD5Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.
12.BRYTYJKANiebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
13.POZNAŃSKANiebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.
14.WARSZ.PRASKANiebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przeminą niebiosa i ziemia, ale nie przeminą moje słowa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNiebo i ziemia przeminą, ale moje słowa z pewnością nie przeminą.
17.TOR.NOWE.PRZ.Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa na pewno nie przeminą.