« Łuk 21:37 Ewangelia Łukasza 21:38 Łuk 22:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wszytek lud poraniał się do niego w świątnicy słuchać go.
2.WUJEK.1923A wszystek lud raniuczko się schodził do niego w kościele, aby go słuchał.
3.RAKOW.NTA wszytek lud poraniał się do niego w Kościele słuchać go.
4.GDAŃSKA.1881A wszystek lud rano się schodził do niego, aby go słuchał w kościele.
5.GDAŃSKA.2017Rano zaś wszyscy ludzie schodzili się do niego, aby go słuchać w świątyni.
6.SZCZEPAŃSKIA wszystek lud od rana wyczekiwał nań w świątyni, by Go słuchać.
7.MARIAWICII lud wszystek o świcie przychodził do Niego do Kościoła słuchać Go.
8.BIESZK.ŁUK.1931A wszystek lud gromadził się naokoło niego w świątyni, aby go słuchać.
9.GRZYM1936A cały lud schodził się od rana do kościoła, ażeby go słuchać.
10.DĄBR.WUL.1973A cały lud od rana schodził się do świątyni, aby go słuchać.
11.DĄBR.GR.1961A cały lud od rana schodził się do świątyni, aby go słuchać.
12.TYSIĄCL.WYD5A rano cały lud śpieszył do Niego, aby Go słuchać w świątyni.
13.BRYTYJKAA cały lud wczesnym rankiem podążał do niego, by go słuchać w świątyni.
14.POZNAŃSKARano zaś cały lud przychodził do Niego, aby Go słuchać w świątyni.
15.WARSZ.PRASKAA cały lud od samego rana zbierał się przy Nim, aby Go słuchać w świątyni.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A cały lud szedł wcześnie do niego, aby go słuchać w Świątyni.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITCały lud natomiast wstawał o świcie i przychodził słuchać Go w świątyni.
18.TOR.PRZ.2023A cały lud już wczesnym rankiem schodził się do Niego, aby Go słuchać w świątyni.