« Łuk 21:3 Ewangelia Łukasza 21:4 Łuk 21:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo wszytcy ci z obfitości swej wrzucili do darów Bożych. Lecz ta z niedostatku swego wszytko wyżywienie swe które miała wrzuciła.
2.WUJEK.1923Albowiem ci wszyscy z tego, co im zbywało, wrzucili do darów Bożych, a ta z tego co jéj niedostaje: wszystkę żywność swą, którą miała, włożyła.
3.RAKOW.NTAbowiem wszyscy ci, z tego co im zbywa, wrzucili do darów Bożych; a ta z niedostatku swego wszytkę żywność, którą miała, wrzuciła.
4.GDAŃSKA.1881Ci bowiem wszyscy z tego, co im zbywało, wrzucili do darów Bożych, ale ta z niedostatku swego wszystkę żywność, którą miała, wrzuciła.
5.GDAŃSKA.2017Oni wszyscy bowiem wrzucili do darów Bożych z tego, co im zbywało, ale ona ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie.
6.SZCZEPAŃSKIWszyscy ci bowiem wrzucali na ofiarę Bożą z tego, co im zbywało; tak zaś, przy swojem ubóstwie, wrzuciła całe swe utrzymanie, które miała.
7.MARIAWICIAlbowiem ci wszyscy z tego, co im zbywało, kładli jako dar Bogu. Ale ta z tego, co jej brakuje, wszystko pożywienie swoje, które miała, włożyła.
8.BIESZK.ŁUK.1931Każdy z nich bowiem złożył Bogu w ofierze cząsteczkę z tego, co mu zbywało; ta zaś dała ze swego niedostatku wszystko, co sobie od ust odjęła”.
9.GRZYM1936oni ze zbywającego dali na ofiarę, a ta z biedy swojej, co na utrzymanie miała, dała.
10.DĄBR.WUL.1973Wszyscy bowiem z tego, co im zbywało, wrzucili do darów Bożych, ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie swoje.
11.DĄBR.GR.1961Wszyscy bowiem z tego, co im zbywało, wrzucili do darów Bożych, ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na swoje utrzymanie.
12.TYSIĄCL.WYD5Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę Bogu z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie.
13.BRYTYJKAAlbowiem oni wszyscy dorzucili do darów z tego, co im zbywa, ona zaś złożyła z niedostatku swojego wszystko, co miała na swe utrzymanie.
14.POZNAŃSKABo ci wszyscy wrzucili z tego, co im zbywało. Ona zaś przy swoim ubóstwie wrzuciła wszystko, co miała na życie.
15.WARSZ.PRASKAWszyscy ci bowiem z tego złożyli Bogu ofiarę, co im zbywało, a ona ofiarowała ze swojego niedostatku, z wszystkiego, co miała do życia.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo ci wszyscy rzucili Bogu do darów z tego, co im zbywa, ale ta, z powodu swojego niedostatku, rzuciła całe środki na życie, które miała.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITdlatego że oni dorzucali do darów z tego, co im zbywało, ona natomiast w swoim niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie.
18.TOR.PRZ.2023Albowiem oni wszyscy z tego, co mieli w nadmiarze, wrzucili do darów Bożych, ale ona ze swojego niedostatku wrzuciła wszystkie swoje środki na życie.”