« Łuk 21:7 Ewangelia Łukasza 21:8 Łuk 21:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on rzekł: Patrzcie, abyście nie oszukani, mnodzy bo przyjdą na imię moje, mówiąc, iż ja jestem. I czas przybliżył się, przeto nie idźcie za nimi.
2.WUJEK.1923Który rzekł: Patrzcie, żeby was nie zwiedziono; bo ich wiele przyjdzie w imię moje, mówiąc: Że ja jestem, a czas się przybliżył, nie chódźcież tedy za nimi.
3.RAKOW.NTA on rzekł: Baczcie żebyście nie byli zwiedzieni; Bo wiele ich przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Iż ja jestem; i czas się przybliżył; nie chodźcież tedy za nimi.
4.GDAŃSKA.1881A on rzekł: Patrzcie, abyście nie byli zwiedzeni; boć wiele ich przyjdzie w imieniu mojem, mówiąc: Jam jest Chrystus, a czas się przybliżył; nie udawajcież się tedy za nimi.
5.GDAŃSKA.2017A on odpowiedział: Uważajcie, abyście nie zostali zwiedzeni. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Chrystusem, oraz: Nadchodzi czas. Nie idźcie więc za nimi.
6.SZCZEPAŃSKIA On rzekł: Baczcie, aby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod mojem Imieniem, mówiąc: »Jam jest«, i »Czas się zbliżył«. Wy {zatem} nie idźcie za nimi.
7.MARIAWICIA On rzekł: Patrzajcie, abyście nie byli zwiedzeni. Albowiem wielu ich przyjdzie w Imię Moje, mówiąc: że to Ja jestem, i czas się przybliżył. Nie chodźcież tedy za nimi.
8.BIESZK.ŁUK.1931Odpowiedział im Pan: „Miejcie się na baczności, ażeby was nie zwiedziono! Albowiem przyjdzie ich wielu rzekomo w imię moje, twierdząc: „Ja jestem Mesjaszem!”. oraz: „Nadszedł czas przewidywany!”. – Nie dawajcie im zatem posłuchu!
9.GRZYM1936Odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was nie oszukano; bo wielu przyjdzie w imię moje i mówić będą, że to ja i że już czas, ale wy nie chodźcie za nimi.
10.DĄBR.WUL.1973A on rzekł: Baczcie, abyście nie zostali zwiedzeni. Wielu bowiem przyjdzie w imię moje, mówiąc, żem ja jest i że nadszedł czas — nie idźcie za nimi.
11.DĄBR.GR.1961A on rzekł: Baczcie, aby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie w imię moje, mówiąc, żem ja jest i że nadszedł czas – nie idźcie za nimi.
12.TYSIĄCL.WYD5Jezus odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: To ja jestem oraz: Nadszedł czas. Nie podążajcie za nimi!
13.BRYTYJKAOn zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!
14.POZNAŃSKAOdpowiedział: - Uważajcie, abyście się nie dali zwieść! Bo wielu przyjdzie w moim imieniu, mówiąc: Otom jest - i: Czas nadszedł. - Nie idźcie za nimi!
15.WARSZ.PRASKAOn zaś rzekł: Uważajcie, żeby was ktoś nie uwiódł. Przyjdzie bowiem wielu [rzekomo] w imię moje i będą mówić, że to Ja jestem i że czas już nadszedł. Nie idźcie za nimi!
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś on powiedział: Uważajcie, byście nie zostali zwiedzeni. Bowiem wielu przyjdzie w moim Imieniu, mówiąc: Ja jestem; oraz: Czas się zbliżył; zatem nie udawajcie się za nimi.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITUważajcie - powiedział im Jezus - nie dajcie się zwieść! Gdyż wielu przyjdzie w moim imieniu. Powiedzą: To Ja jestem! Oraz: Czas jest bliski! Nie idźcie za nimi.
18.TOR.PRZ.2023A On powiedział: „Uważajcie, abyście nie byli wprowadzeni w błąd; albowiem wielu przyjdzie w moim imieniu, mówiąc: Ja jestem; oraz: Czas się przybliżył; nie udawajcie się jednak za nimi.