« Łuk 22:10 Ewangelia Łukasza 22:11 Łuk 22:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I mówcie gospodarzowi domowemu: Mówi tobie uczyciel: gdzie jest gospoda, gdzie bym paschę z uczniami moimi jadł?
2.WUJEK.1923A powiecie gospodarzowi domu: Nauczyciel mówi tobie: Gdzie jest złożenie, kędybym jadł Paschę z uczniami moimi?
3.RAKOW.NTA powiedzcie domowemu Gospodarzowi onego domu: Mówi tobie Nauczyciel: Gdzie jest złożenie, kędybym Paschę z uczniami mymi jadł?
4.GDAŃSKA.1881A rzeczcie gospodarzowi domu onego: Kazał ci powiedzieć nauczyciel: Gdzie jest gospoda, kędy bym jadł baranka z uczniami moimi?
5.GDAŃSKA.2017I powiedzcie gospodarzowi tego domu: Nauczyciel cię pyta: Gdzie jest pokój, w którym będę jadł Paschę z moimi uczniami?
6.SZCZEPAŃSKIi powiecie gospodarzowi domu: Mistrz mówi do ciebie: »Gdzież jest gospoda, gdziebym mógł spożyć Paschę wraz z uczniami moimi«?
7.MARIAWICIi rzeczecie gospodarzowi onego domu: Nauczyciel mówi tobie: Gdzie jest gospoda, w którejbym Paschę z uczniami Moimi pożywał?
8.BIESZK.ŁUK.1931i powiedzcie gospodarzowi domu: Mistrz pyta: Gdzie jest izba, w którebym mógł spożyć z uczniami moimi wieczerzę wielkanocną?
9.GRZYM1936i powiecie właścicielowi tego domu: Mistrz zapytuje ciebie: gdzie jest wieczernik, kędybym spożył ucztę wielkanocną z uczniami moimi?
10.DĄBR.WUL.1973i powiecie właścicielowi domu: Nauczyciel mówi tobie: Gdzie jest miejsce odpocznienia, gdzie bym spożył Paschę z uczniami mymi?
11.DĄBR.GR.1961i powiecie właścicielowi domu: Nauczyciel pyta cię: Gdzie jest pomieszczenie, abym spożył Paschę z uczniami mymi?
12.TYSIĄCL.WYD5i powiedzcie gospodarzowi: Nauczyciel pyta cię: Gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami?
13.BRYTYJKAI powiedzcie gospodarzowi tego domu: Nauczyciel każe ci powiedzieć: Gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć baranka wielkanocnego z uczniami moimi?
14.POZNAŃSKAI powiedzcie gospodarzowi tego domu: Nauczyciel zapytuje, gdzie jest pokój gościnny, w którym mógłby spożyć paschę razem ze swymi uczniami.
15.WARSZ.PRASKAI powiedzcie gospodarzowi domu: Nauczyciel pyta ciebie, gdzie jest takie miejsce, w którym mógłby spożyć Paschę ze swoimi uczniami.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powiedzcie też gospodarzowi tego domu: Nauczyciel ci mówi: Gdzie jest kwatera, abym zjadł Paschę z moimi uczniami?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITi powiedzcie gospodarzowi: Nauczyciel pyta cię: Gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami?
18.TOR.PRZ.2023I powiedzcie gospodarzowi tego domu: Nauczyciel pyta cię: Gdzie jest pokój gościnny, gdzie mógłbym spożyć Paschę ze swoimi uczniami?