« Łuk 22:11 Ewangelia Łukasza 22:12 Łuk 22:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on wam ukaże salę wielką ustłaną, i tam nagotujcie.
2.WUJEK.1923A on wam ukaże wieczerznik wielki usłany: tamże nagotujcie.
3.RAKOW.NTA on wam ukaże salę wielką usłaną, tamże nagotujcie.
4.GDAŃSKA.1881A on wam ukaże salę wielką usłaną, tamże nagotujcie.
5.GDAŃSKA.2017On wam pokaże wielką, urządzoną salę na piętrze. Tam wszystko przygotujcie.
6.SZCZEPAŃSKIOn zaś wskaże wam <na piętrze> wieczernik przestronny, zaścielony; tam {więc} przygotujcie.
7.MARIAWICIA on wam ukaże wieczernik wielki, usłany; tamże nagotujcie.
8.BIESZK.ŁUK.1931A wskaże wam na piętrze salę obszerną, wysłaną kobiercami, tam przygotujcie wszystko!”.
9.GRZYM1936I wskaże wam wieczernik wielki, już gotowy; tam przygotujcie.
10.DĄBR.WUL.1973A on wam pokaże wieczernik przestronny, usłany, tam przygotujcie.
11.DĄBR.GR.1961A on wam pokaże wieczernik na piętrze, przestronny, usłany; tam przygotujcie.
12.TYSIĄCL.WYD5Ów zaś wskaże wam salę dużą, usłaną; tam przygotujecie.
13.BRYTYJKAA on pokaże wam przestronną jadalnię, przystrojoną, tam przygotujcie.
14.POZNAŃSKAOn zaś wskaże wam na górze dużą salę z sofami. Tam przygotujcie.
15.WARSZ.PRASKAWtedy on pokaże wam salę położoną na górze, przybraną. Tam przygotujcie [Paschę].
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A on wam pokaże wielką, usłaną salę na piętrze; tam przygotujcie.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas on wam wskaże duży i gotowy już pokój na piętrze - tam przygotujcie.
18.TOR.PRZ.„A on wam wskaże duży, przygotowany pokój na piętrze; tam przygotujcie.”