« Łuk 22:12 Ewangelia Łukasza 22:13 Łuk 22:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Poszedszy lepak naleźli jako im rzekł, i nagotowali paschę.
2.WUJEK.1923A odszedłszy, naleźli, jako im powiedział, i zgotowali Paschę.
3.RAKOW.NTA odszedszy naleźli jako im powiedział; i nagotowali Paschę.
4.GDAŃSKA.1881Tedy odszedłszy znaleźli, jako im był powiedział, i nagotowali baranka.
5.GDAŃSKA.2017Odeszli więc i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział, i przygotowali Paschę.
6.SZCZEPAŃSKII odszedłszy znaleźli, jak im powiedział. I zaczęli przygotowywać Paschę.
7.MARIAWICIPoszedłszy tedy, znaleźli tak, jako im powiedział, i zgotowali Paschę.
8.BIESZK.ŁUK.1931Poszli tedy i zastali wszystko tak, jak im był powiedział, i przygotowali wieczerzę wielkanocną.
9.GRZYM1936Poszli i wszystko tak było jak im powiedział; i zgotowali ucztę wielkanocną.
10.DĄBR.WUL.1973Odszedłszy tedy znaleźli, jako im powiedział, i przygotowali Paschę.
11.DĄBR.GR.1961Odszedłszy zatem, znaleźli jak im powiedział, i przygotowali Paschę.
12.TYSIĄCL.WYD5Oni poszli, znaleźli [wszystko] tak, jak im powiedział, i przygotowali Paschę.
13.BRYTYJKAA oni odszedłszy, znaleźli, jak im powiedział, i przygotowali wieczerzę paschalną.
14.POZNAŃSKAPoszli, znaleźli, jak im powiedział, i przygotowali paschę.
15.WARSZ.PRASKAPoszedłszy, znaleźli wszystko tak, jak im powiedział, i przygotowali Paschę.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem odeszli i znaleźli jak im powiedział, oraz przygotowali wieczerzę paschalną.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITOdeszli zatem, zastali wszystko tak, jak im powiedział i przygotowali Paschę.
18.TOR.PRZ.Odeszli więc i znaleźli, jak im powiedział, i przygotowali Paschę.