« Łuk 22:13 Ewangelia Łukasza 22:14 Łuk 22:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy przyszła godzina, siad, i dwanaście posłańców znim.
2.WUJEK.1923A gdy przyszła godzina, usiadł, i dwanaście Apostołów z nim,
3.RAKOW.NTA gdy przyszła godzina usiadł, i oni dwanaście Apostołów z nim;
4.GDAŃSKA.1881A gdy przyszła godzina, usiadł za stół, i dwanaście apostołów z nim.
5.GDAŃSKA.2017A gdy nadeszła pora, usiadł za stołem, a z nim dwunastu apostołów.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy nadeszła godzina, zajął miejsce za stołem, a {dwunastu} Apostołów z Nim.
7.BIESZK.ŁUK.1931A gdy przyszła godzina na to przeznaczona, zasiadł przy stole i wraz z nim dwunastu apostołów.
8.GRZYM1936Gdy zaś godzina przyszła, siadł do stołu a apostołowie z nim.
9.DĄBR.WUL.1973A gdy nadeszła godzina, zajął miejsce przy stole i dwunastu Apostołów z nim.
10.DĄBR.GR.1961A gdy nadeszła godzina, zajął miejsce przy stole i Apostołowie z nim.
11.TYSIĄCL.WYD5A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim.
12.BRYTYJKAA gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim.
13.POZNAŃSKAA gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole i apostołowie z Nim.
14.WARSZ.PRASKAA gdy nadeszła godzina, zasiadł do stołu i dwunastu apostołów z Nim.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy przyszła pora, położył się u stołu, a z nim dwunastu apostołów.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy nadeszła pora, Jezus zajął miejsce przy stole, a z Nim apostołowie.
17.TOR.NOWE.PRZ.I gdy nadeszła właściwa godzina, spoczął u stołu, a z Nim dwunastu apostołów.