« Łuk 22:15 Ewangelia Łukasza 22:16 Łuk 22:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo mówię wam: iż już nie będę z niej jeść, aż gdy się spełni w królestwie Bożem.
2.WUJEK.1923Boć wam powiadam, że odtąd nie będę jeść tego, ażby się wypełniło w królestwie Bożem.
3.RAKOW.NTMówię bowiem wam, że już więcej nie będę jeść z niej, aż gdyby się wypełniło w onym Królestwie Bożym.
4.GDAŃSKA.1881Boć wam powiadam, że go więcej jeść nie będę, aż się wypełni w królestwie Bożem.
5.GDAŃSKA.2017Mówię wam bowiem, że nie będę jej więcej jadł, aż się spełni w królestwie Bożym.
6.SZCZEPAŃSKIAlbowiem powiadam wam, że już <napewno> nie będę jej pożywał, aż się wypełni w królestwie Bożem.
7.MARIAWICIalbowiem powiadam wam, że odtąd nie będę więcej pożywał tego, póki się nie wypełni w Królestwie Bożem.
8.BIESZK.ŁUK.1931Bo powiadam wam, nie będę jej odtąd już pożywał, aż się dopełni w królestwie Bożem”.
9.GRZYM1936Bo powiadam wam, że już jej pożywać nie będę, dopóki się nie wypełni w królestwie Bożem.
10.DĄBR.WUL.1973Albowiem powiadam wam, że odtąd nie będę jej pożywał aż się wypełni w Królestwie Bożym.
11.DĄBR.GR.1961Albowiem powiadam wam, że odtąd nie będę jej pożywał, aż się wypełni w Królestwie Bożym.
12.TYSIĄCL.WYD5Albowiem powiadam wam: Nie będę już jej spożywać, aż się spełni w królestwie Bożym.
13.BRYTYJKAPowiadam wam bowiem, iż nie będę jej już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym.
14.POZNAŃSKABo powiadam wam: Nie będę jej więcej spożywał, aż wypełni się w królestwie Bożym.
15.WARSZ.PRASKABo mówię wam, że już nie będę jej pożywał, aż się dopełni w królestwie Bożym.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem mówię wam, że nie będę jej więcej jadł, aż gdy zostanie wypełniona w Królestwie Boga.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITBo wiedzcie, że z pewnością już jej nie spożyję, póki nie nastąpi czas jej wypełnienia - w Królestwie Bożym.
18.TOR.PRZ.2023Albowiem mówię wam, że już więcej z pewnością nie będę z niej spożywał, aż nastąpi wypełnienie w Królestwie Boga.”