« Łuk 22:18 Ewangelia Łukasza 22:19 Łuk 22:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wziąwszy chleb dzięki uczyniwszy połamał, i dał im mówiąc: To jest ciało moje, za was dające się. To czyńcie na moje wspominanie.
2.WUJEK.1923A wziąwszy chleb, dzięki czynił i łamał i dał im, mówiąc: To jest ciało moje, które się za was dawa. To czyńcie na pamiątkę moję.
3.RAKOW.NTA wziąwszy chleb, podziękowawszy złamał; i dawał im, mówiąc: To jest ono ciało moje, które się za was dawa; to czyńcie na moje przypominanie.
4.GDAŃSKA.1881A wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dał im, mówiąc: To jest ciało moje, które się za was daje; to czyńcie na pamiątkę moję.
5.GDAŃSKA.2017Wziął też chleb, złożył dziękczynienie, połamał i dał im, mówiąc: To jest moje ciało, które jest za was dane. To czyńcie na moją pamiątkę.
6.SZCZEPAŃSKIA wziąwszy chleb dzięki czynił, [i] połamał, i podał im, mówiąc: To jest Ciało moje, które się za was wydaje; to czyńcie na moją pamiątkę.
7.BIESZK.ŁUK.1931Wziął też chleb, odmówił modlitwę dziękczynną rozłamał go i podawał im mówiąc: „To jest ciało moje, które się za was daje. Czyńcie to na moją pamiątkę!”.
8.GRZYM1936Wziął też i chleb, dzięki czynił, połamał go i rozdał im, mówiąc: To jest ciało moje, które za was się daje: to czyńcie na pamiątkę moją.
9.DĄBR.WUL.1973A wziąwszy chleb, dzięki czynił i łamał, i dał im mówiąc: To jest ciało moje, które za was jest wydane, to czyńcie na moją pamiątkę.
10.DĄBR.GR.1961A wziąwszy chleb, dzięki czynił, łamał i dał im mówiąc: To jest ciało moje, które za was jest wydane, to czyńcie na moją pamiątkę.
11.TYSIĄCL.WYD5Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał im, mówiąc: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!
12.BRYTYJKAI wziąwszy chleb, i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: To jest ciało moje, które się za was daje; to czyńcie na pamiątkę moją.
13.POZNAŃSKAWziąwszy chleb, odmówił modlitwę dziękczynną, połamał go i podał im, mówiąc: - To jest ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę!
14.WARSZ.PRASKAA potem wziąwszy chleb, odmówił dziękczynienie, połamał i rozdał go im mówiąc: To jest ciało moje wydane za was. Czyńcie to samo na moją pamiątkę.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wziął też przaśny chleb, podziękował oraz łamał i dał im, mówiąc: To jest moje ciało, które jest za was wyznaczone, to czyńcie na moją pamiątkę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWziął też chleb, podziękował, złamał i dał im, mówiąc: To jest moje ciało za was wydawane. To czyńcie na moją pamiątkę.
17.TOR.NOWE.PRZ.I wziął chleb, podziękował, łamał i dawał im, mówiąc: To jest moje ciało, które za was jest wydawane; to czyńcie na moją pamiątkę.