« Łuk 22:20 Ewangelia Łukasza 22:21 Łuk 22:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wszakoż oto ręka wydawającego mię zemną na stole.
2.WUJEK.1923Wszakóż oto ręka tego, co mię wydaje, ze mną jest na stole.
3.RAKOW.NTWszakoż oto ręka onego, co mię wydaje, ze mną jest na stole.
4.GDAŃSKA.1881Ale oto ręka tego, co mię wydaje, ze mną jest za stołem.
5.GDAŃSKA.2017Lecz oto ręka tego, który mnie wydaje, jest ze mną na stole.
6.SZCZEPAŃSKIWszelako, oto ręka mego zdrajcy jest ze Mną na stole!
7.BIESZK.ŁUK.1931A jednak – oto ręka tego, który mnie zdradza, spoczywa razem z moją na jednym stole.
8.GRZYM1936Zresztą ręka zdrajcy jest ze mną na stole.
9.DĄBR.WUL.1973Wszakże oto ręka zdrajcy mego jest ze mną na stole.
10.DĄBR.GR.1961Wszakże oto ręka zdrajcy mego jest ze mną na stole.
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz oto ręka mojego zdrajcy jest obok Mnie na stole.
12.BRYTYJKALecz oto ręka tego, który mnie wydaje, jest ze mną przy stole.
13.POZNAŃSKAA oto ręka tego, który Mnie wyda, jest przy mojej na stole.
14.WARSZ.PRASKALecz oto jest na stole razem ze Mną ręka tego, który Mnie zdradzi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednakże, oto ręka tego, co mnie wydaje jest ze mną koło stołu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz oto ręka tego, który Mnie wydaje, jest ze Mną przy stole.
17.TOR.NOWE.PRZ.Ale oto ręka tego, który mnie wydaje, jest ze mną przy stole.