« Łuk 22:22 Ewangelia Łukasza 22:23 Łuk 22:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A oni naczęli pytać między sobą, ktoby wżdy z nich był, coby to miał udziałać.
2.WUJEK.1923A oni poczęli się między sobą pytać, któryby z nich był, coby to uczynić miał.
3.RAKOW.NTA oni poczęli się zprzeczac między sobą o tym, któryby wżdy był z nich, coby to miał uczynić.
4.GDAŃSKA.1881Tedy się oni poczęli między sobą pytać o tem, kto by wżdy z nich był, co by to uczynić miał.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy oni zaczęli się między sobą pytać, który z nich miałby to zrobić.
6.SZCZEPAŃSKIA oni zaczęli pytać między sobą, kto z nich miałby to uczynić.
7.BIESZK.ŁUK.1931Zaczęli tedy pytać się jeden drugiego, któryby z nich miał to uczynić.
8.GRZYM1936A oni zaczęli się pytać, kto z nich miał tak postąpić.
9.DĄBR.WUL.1973A oni zaczęli pytać jeden drugiego, któż by to z nich był, który miał to uczynić.
10.DĄBR.GR.1961A oni zaczęli pytać jeden drugiego, kto by to z nich był, który miał to uczynić.
11.TYSIĄCL.WYD5A oni zaczęli wypytywać jeden drugiego, kto by spośród nich mógł to uczynić.
12.BRYTYJKAA oni zaczęli wypytywać jeden drugiego, który z nich miałby to uczynić.
13.POZNAŃSKAA oni zaczęli pytać jeden drugiego, kto z nich miałby to zrobić.
14.WARSZ.PRASKAA oni zaczęli się zastanawiać między sobą, który z nich miałby się tego dopuścić.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A oni zaczęli dociekać między sobą, kto z nich byłby tym, który ma to uczynić.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOni zaś zaczęli wypytywać się nawzajem, który z nich miałby to uczynić.
17.TOR.NOWE.PRZ.A oni zaczęli dochodzić między sobą, kto z nich miałby to uczynić.