« Łuk 22:2 Ewangelia Łukasza 22:3 Łuk 22:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wszedł lepak szatan w Judasza, nazwanego Iskaryotskiem, będącego z (lidźby) dwanaście.
2.WUJEK.1923I wstąpił szatan w Judasza, którego zwano Iszkaryotem, jednego ze dwunaście.
3.RAKOW.NTI wszedł szatan w Judasza, przezwanego Iskaryotem, który był z liczby onych dwunaście.
4.GDAŃSKA.1881I wstąpił szatan w Judasza, którego zwano Iszkaryjotem, który był z liczby dwunastu.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy szatan wszedł w Judasza, zwanego Iskariotą, który był z grona dwunastu.
6.SZCZEPAŃSKIA Judasza, z przydomkiem z Karyotu, jednego z <liczby> Dwunastu, opanował szatan.
7.MARIAWICITedy wszedł szatan w Judasza, którego zwano Iskaryotą, jednego z Dwunastu.
8.BIESZK.ŁUK.1931W tym czasie wstąpił szatan w Judasza, którego zwano Iskarjotem i który był jeden z dwunastu.
9.GRZYM1936A szatan wstąpił w Judasza, zwanego Iskarjotem, który był jednym z dwunastu.
10.DĄBR.WUL.1973I wstąpił szatan w Judasza, zwanego Iszkariot, jednego z dwunastu.
11.DĄBR.GR.1961I wstąpił szatan w Judasza, zwanego Iszkariot, jednego z dwunastu.
12.TYSIĄCL.WYD5Wtedy szatan wstąpił w Judasza, zwanego Iskariotą, który był jednym z Dwunastu.
13.BRYTYJKAW Judasza zaś, zwanego Iskariot, który należał do dwunastu, wstąpił szatan;
14.POZNAŃSKAA szatan opanował Judasza zwanego Iskariotą, jednego z Dwunastu.
15.WARSZ.PRASKAA oto szatan wstąpił w Judasza, zwanego Iskariotą, jednego z Dwunastu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś szatan wstąpił w Judasa, zwanego Iszkariotą, który był z liczby dwunastu.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym czasie w jednego z grona Dwunastu, Judasza, zwanego Iskariotem, wstąpił szatan.
18.TOR.PRZ.2023A w Judasza, zwanego Iskariotą, jednego z grona dwunastu, wstąpił szatan.