« Łuk 22:37 Ewangelia Łukasza 22:38 Łuk 22:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A oni rzekli: Panie, owo dwa miecza tu. On lepak rzekł im: Dosyć jest.
2.WUJEK.1923A oni rzekli: Panie! oto tu dwa miecze. A on im rzekł: Dosyć jest.
3.RAKOW.NTA oni rzekli: Panie, oto tu dwa miecza. A on rzekł im: Dosyć jest.
4.GDAŃSKA.1881Ale oni rzekli: Panie! oto tu dwa miecze. A on im rzekł: Dosyć jest.
5.GDAŃSKA.2017Oni zaś powiedzieli: Panie, oto tu dwa miecze. A on im odpowiedział: Wystarczy.
6.SZCZEPAŃSKIA oni powiedzieli: Panie, oto tu dwa miecze! On zaś rzekł im: Dosyć!
7.MARIAWICIA oni rzekli: Panie, oto tu dwa miecze. A On im rzekł: dosyć jest.
8.BIESZK.ŁUK.1931„Panie, zawołali, uczniowie, oto tu dwa miecze”. Lecz on im odrzekł: „Skończmy z tem!”.
9.GRZYM1936Odezwali się na to: Panie, oto tu dwa miecze. Rzekł: Wystarczy.
10.DĄBR.WUL.1973A oni rzekli: Panie, oto tu dwa miecze. On zaś powiedział: Wystarczy.
11.DĄBR.GR.1961A oni rzekli: Panie, oto tu dwa miecze. On zaś powiedział. Wystarczy.
12.TYSIĄCL.WYD5Oni rzekli: Panie, tu są dwa miecze. Odpowiedział im: Wystarczy.
13.BRYTYJKAOni zaś rzekli: Panie, oto tutaj dwa miecze. A On na to: Wystarczy.
14.POZNAŃSKAOni zaś rzekli: - Panie, oto tutaj dwa miecze. Powiedział im: - Wystarczy!
15.WARSZ.PRASKAA oni powiedzieli: Panie, oto są dwa miecze. Lecz On odpowiedział: Dość już!
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A oni powiedzieli: Panie, oto tu dwa sztylety. Zaś on im rzekł: Wystarczające jest.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPanie - zauważyli - są tu dwa miecze! On na to: Wystarczy.
18.TOR.PRZ.A oni powiedzieli: Panie! Oto tutaj dwa miecze. A On powiedział im: „Wystarczy.”