« Łuk 22:3 Ewangelia Łukasza 22:4 Łuk 22:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A szedszy zmówił się z Arcyoffiarniki i z urzędem, jako by go im wydał.
2.WUJEK.1923I odszedł i zmówił się z przedniejszymi kapłany i z przełożonymi, jakoby go im wydał.
3.RAKOW.NTI odszedszy zmówił się z przedniejszymi Ofiarowniki i z Rotmistrzami o tym, jakoby go im wydał.
4.GDAŃSKA.1881Ten tedy odszedłszy, zmówił się z przedniejszymi kapłanami, i z przełożonymi kościoła, jakoby go im wydał.
5.GDAŃSKA.2017Poszedł więc i umówił się z naczelnymi kapłanami i przełożonymi świątyni, jak ma im go wydać.
6.SZCZEPAŃSKII poszedł, i umawiał się z przedniejszymi kapłanami i zarządcami, jakby im Go wydać.
7.MARIAWICII odszedł on i mówił z książętami kapłańskimi i z urzędnikami, jakoby Go im wydał.
8.BIESZK.ŁUK.1931Ten poszedł i umówił się z arcykapłanami i z naczelnikami straży kościelnej, jakby im wydać Jezusa.
9.GRZYM1936I poszedł umówić się z wyższymi kapłanami i przełożonymi, jak go ma wydać.
10.DĄBR.WUL.1973I odszedłszy umówił się z przedniejszymi kapłanami i przełożonymi, jak by go im wydać.
11.DĄBR.GR.1961A odszedłszy umówił się z przedniejszymi kapłanami i przełożonymi jak go im wydać.
12.TYSIĄCL.WYD5Poszedł więc i zmówił się z arcykapłanami oraz dowódcami straży, jak ma im Go wydać.
13.BRYTYJKAI ten odszedłszy, umówił się z arcykapłanami i dowódcami straży co do sposobu, jak im go wydać.
14.POZNAŃSKAI umówił się z arcykapłanami i dowódcami straży, jak im Go wydać.
15.WARSZ.PRASKAPoszedł on i powiedział arcykapłanom oraz przełożonym straży, jak może Go im wydać.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc odszedł i rozmawiał z przedniejszymi kapłanami i dowódcami, jakby go im wydać.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITOdszedł więc i uzgodnił z arcykapłanami oraz dowódcami straży świątynnej plan wydania Jezusa.
18.TOR.PRZ.2023Odszedł więc i umówił się z arcykapłanami, i z przełożonymi straży, jak by Go im wydać.