« Łuk 22:45 Ewangelia Łukasza 22:46 Łuk 22:47 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł im: Co śpicie? Wstawszy módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie.
2.WUJEK.1923I rzekł im: Czemu śpicie? wstańcie, módlcie się, byście nie weszli w pokuszenie.
3.RAKOW.NTI rzekł im: Czemu śpicie? wstawszy módlcie się, byście nie weszli w pokuszenie.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł im: Cóż śpicie? wstańcie, a módlcie się, byście nie weszli w pokuszenie.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział do nich: Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie.
6.SZCZEPAŃSKII rzekł do nich: Czemu śpicie? Wstańcie, i módlcie się, abyście nie popadli w pokusę.
7.BIESZK.ŁUK.1931Rzekł im tedy: „Czemu śpicie? Wstańcie, módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie!”.
8.GRZYM1936I rzekł do nich: Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie wpadli w pokusę.
9.DĄBR.WUL.1973I rzekł im: Czemuż śpicie? Wstańcie, módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie.
10.DĄBR.GR.1961I rzekł im: Czemuż śpicie? Wstańcie, módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie.
11.TYSIĄCL.WYD5Rzekł do nich: Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie.
12.BRYTYJKAI rzekł do nich: Dlaczego śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie.
13.POZNAŃSKAI powiedział im: - Czemu śpicie? Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie.
14.WARSZ.PRASKAI powiedział im: Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, żebyście nie ulegli pokusie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc im powiedział: Dlaczego śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie weszli w doświadczenie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlaczego śpicie? - zapytał. - Wstańcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby.
17.TOR.NOWE.PRZ.I powiedział im: Dlaczego śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie weszli w próbę.