« Łuk 22:48 Ewangelia Łukasza 22:49 Łuk 22:50 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A widząc którzy około niego byli, co miało być, rzekli jemu: Panie, bijemli mieczem?
2.WUJEK.1923A widząc ci, którzy przy nim byli, co się dziać miało, rzekli mu: Panie! mamyli bić mieczem?
3.RAKOW.NTA ujźrzawszy oni którzy przy nim byli co być miało, rzekli mu: Panie, mamy bić mieczem?
4.GDAŃSKA.1881A widząc ci, którzy przy nim byli, co się dziać miało, rzekli mu: Panie! mamyli bić mieczem?
5.GDAŃSKA.2017A ci, którzy przy nim byli, widząc, na co się zanosi, zapytali go: Panie, czy mamy uderzyć mieczem?
6.SZCZEPAŃSKIA ci, co byli przy Nim, widząc na co się zanosi, rzekli {doń}: Panie, czy mamy uderzyć mieczem?
7.BIESZK.ŁUK.1931Towarzysze Jezusowi zaś, widząc na co się zanosi, zawołali: „Panie! A gdybyśmy na nich natarli mieczem?”.
8.GRZYM1936A ci, co z nim byli, widząc na co się zanosi, zapytali go: Panie, czy mamy wziąć za miecz?
9.DĄBR.WUL.1973A ci, którzy przy nim byli, widząc, co się stać miało, rzekli mu: Panie, czy mamy uderzyć mieczem?
10.DĄBR.GR.1961A ci którzy przy nim byli, widząc, co się stać miało, rzekli: Panie, czy mamy uderzyć mieczem?
11.TYSIĄCL.WYD5Towarzysze Jezusa, widząc, na co się zanosi, zapytali: Panie, czy mamy uderzyć mieczem?
12.BRYTYJKAA ci, którzy byli przy nim, widząc, na co się zanosi, rzekli: Panie, czy mamy bić mieczem?
13.POZNAŃSKAKiedy towarzysze Jezusa zobaczyli, na co się zanosi, spytali: - Panie, czy mamy dobyć miecza?
14.WARSZ.PRASKACi zaś, którzy byli koło Niego, widząc, na co się zanosi, zapytali: Panie, czy mamy chwycić za miecz?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ci przy nim, widząc co się ma zdarzyć, powiedzieli mu: Panie, czy uderzymy sztyletem?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy ci, którzy przy Nim byli, zobaczyli, na co się zanosi, zapytali: Panie, czy mamy sięgnąć po miecz?
17.TOR.NOWE.PRZ.A widząc ci, którzy byli przy Nim, na co się zanosi, powiedzieli do Niego: Panie! Czy mamy uderzyć mieczem?