« Łuk 22:49 Ewangelia Łukasza 22:50 Łuk 22:51 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I uderzył jeden niektóry znich niewolnika Arcyoffiarniczego, i odciął jego ucho prawe.
2.WUJEK.1923I uderzył jeden z nich sługę najwyższego kapłana i uciął ucho jego prawe.
3.RAKOW.NTI uderzył jeden niektóry z nich sługę przedniejszego Ofiarownika, i uciął mu ucho prawe.
4.GDAŃSKA.1881I uderzył jeden z nich sługę najwyższego kapłana, i uciął mu ucho prawe.
5.GDAŃSKA.2017I jeden z nich uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu prawe ucho.
6.SZCZEPAŃSKIJeden zaś z nich uderzył sługę arcykapłana, i odciął mu prawe ucho.
7.BIESZK.ŁUK.1931Wtem już jeden z nich uderzył sługę najwyższego kapłana i uciął mu prawe ucho.
8.GRZYM1936I jeden z nich uderzył sługę arcykapłana i uciął mu prawe ucho.
9.DĄBR.WUL.1973I jeden z nich uderzył sługę najwyższego kapłana i uciął mu prawe ucho.
10.DĄBR.GR.1961I jeden z nich uderzył sługę najwyższego kapłana i uciął mu prawe ucho.
11.TYSIĄCL.WYD5I któryś z nich uderzył sługę najwyższego kapłana, i odciął mu prawe ucho.
12.BRYTYJKAI uderzył jeden z nich sługę arcykapłana, i odciął mu prawe ucho.
13.POZNAŃSKAI któryś z nich uderzył mieczem sługę arcykapłana, i uciął mu prawe ucho.
14.WARSZ.PRASKAI jeden z nich uderzył sługę arcykapłana, odcinając mu prawe ucho.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I jakiś jeden z nich uderzył sługę arcykapłana oraz ściął jego prawe ucho.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA jeden z nich już nawet uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho.
17.TOR.NOWE.PRZ.I uderzył jeden z nich sługę arcykapłana, i odciął mu prawe ucho.