« Łuk 22:50 Ewangelia Łukasza 22:51 Łuk 22:52 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Odpowiedając lepak Jesus rzekł: Niechajcie aż poty. A dotknąwszy się ucha jego, uzdrowił go.
2.WUJEK.1923A Jezus odpowiedziawszy, rzekł: Zaniechajcie aż póty. A dotknąwszy ucha jego, uzdrowił go.
3.RAKOW.NTA odpowiedziawszy Jezus, rzekł: Zaniechajcie aż póty. I tknąwszy ucha jego, uleczył go.
4.GDAŃSKA.1881Ale Jezus odpowiadając, rzekł: Zaniechajcie aż póty; a dotknąwszy się ucha jego, uzdrowił go.
5.GDAŃSKA.2017Ale Jezus odezwał się: Pozwólcie aż dotąd. I dotknąwszy jego ucha, uzdrowił go.
6.SZCZEPAŃSKIAle Jezus odezwał się i rzekł: Zaniechajcie; nic nad to! A dotknąwszy się jego ucha, uzdrowił go.
7.BIESZK.ŁUK.1931Lecz Jezus upominał ich: „Zaniechajcie! Dosyć tego!”. A dotknąwszy ucha jego, uzdrowił go.
8.GRZYM1936Ale Jezus powstrzymał ich mówiąc: Zaniechajcie na teraz. Poczem dotknął się ucha jego i uzdrowił go.
9.DĄBR.WUL.1973A odpowiadając Jezus rzekł: Zaniechajcie, dosyć, a dotknąwszy ucha jego, uzdrowił go.
10.DĄBR.GR.1961A odpowiadając Jezus, rzekł: Zaniechajcie, dosyć, a dotknąwszy ucha jego, uzdrowił go.
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz Jezus odpowiedział: Przestańcie, dosyć! I dotknąwszy ucha, uzdrowił go.
12.BRYTYJKAA Jezus odezwał się i rzekł: Zaniechajcie tego! I dotknąwszy ucha, uzdrowił go.
13.POZNAŃSKAA Jezus odpowiedział: - Przestańcie, dość tego! I dotknąwszy ucha, uzdrowił go.
14.WARSZ.PRASKAA Jezus rzekł na to: Dajcie spokój, dosyć! A potem dotknąwszy ucha, uzdrowił go.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jezus odpowiadając, rzekł: Pozwólcie aż do tego stopnia. Także dotknął jego ucha i go uzdrowił.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus zaś odpowiedział: Zostawcie ich, niech robią swoje! Po czym dotknął ucha i uleczył zranionego.
17.TOR.NOWE.PRZ.Ale Jezus w odpowiedzi, rzekł: Dopuścicie aż do tego? I dotknął jego ucha, i go uzdrowił.