« Łuk 22:53 Ewangelia Łukasza 22:54 Łuk 22:55 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Pojmawszy ji przeto wiedli, do domu arcyoffiarnika. A Piotr szedł za nim zdaleka.
2.WUJEK.1923A poimawszy go, prowadzili w dom najwyższego kapłana, a Piotr za nim szedł z daleka.
3.RAKOW.NTA pojmawszy go wiedli, i wwiedli w dom przedniejszego Ofiarownika. A Piotr szedł z daleka.
4.GDAŃSKA.1881Pojmawszy go tedy, prowadzili go i przyprowadzili go w dom najwyższego kapłana, a Piotr szedł za nim z daleka.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy schwytali go, poprowadzili i przywiedli do domu najwyższego kapłana. A Piotr szedł za nim z daleka.
6.SZCZEPAŃSKII pojmawszy Go, <powiedli i> wprowadzili do domu arcykapłana. Piotr zaś szedł <za Nim> z daleka.
7.MARIAWICII pojmawszy Go, zawiedli do domu najwyższego kapłana. A Piotr szedł za Nim zdaleka.
8.BIESZK.ŁUK.1931Wtedy pojmali go i zabrali ze sobą. I zaprowadzili go do domu arcykapłana. Piotr zaś szedł za nim zdaleka.
9.GRZYM1936Pojmali go i zaprowadzili do pałacu arcykapłana; a Piotr szedł za nim zdaleka.
10.DĄBR.WUL.1973I pojmawszy go zaprowadzili do domu najwyższego kapłana, a Piotr szedł za nim z daleka.
11.DĄBR.GR.1961I pojmawszy go, zaprowadzili do domu najwyższego kapłana, a Piotr szedł za nim z daleka.
12.TYSIĄCL.WYD5Schwycili Go więc, poprowadzili i zawiedli do domu najwyższego kapłana. A Piotr szedł z daleka.
13.BRYTYJKAPojmawszy go tedy, zawiedli go i wprowadzili do pałacu arcykapłana, Piotr zaś szedł za nim z daleka.
14.POZNAŃSKAPochwycili Go i zabrali ze sobą i zaprowadzili do domu arcykapłana, Piotr zań szedł za Nim z daleka.
15.WARSZ.PRASKAPotem pochwyciwszy Go zabrali i zaprowadzili do pałacu arcykapłana. Piotr szedł za Nim z daleka.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kiedy go pojmali poprowadzili, i wprowadzili do domu arcykapłana. A Piotr towarzyszył im z dala.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITSchwytali Go zatem i zaprowadzili na dwór arcykapłana. Piotr zaś podążał za nimi w pewnej odległości.
18.TOR.PRZ.Wtedy Go pojmali, poprowadzili i wprowadzili do domu arcykapłana; a Piotr z daleka podążał za Nim.