« Łuk 22:54 Ewangelia Łukasza 22:55 Łuk 22:56 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdy lepak zażgli ogień wpośrodku dwora, i wespół siedli, siadł i Piotr wpośrzodku ich.
2.WUJEK.1923A nanieciwszy ogień wpośród sieni, gdy siedli wkoło, był Piotr między nimi.
3.RAKOW.NTA gdy oni rozniecili ogień w pojśrzód dworu, i siedli społu, usiadł Piotr w pojśrzód nich.
4.GDAŃSKA.1881A gdy oni rozniecili ogień w pośrodku dworu i wespół usiedli, usiadł i Piotr między nimi.
5.GDAŃSKA.2017Kiedy rozniecili ogień na środku dziedzińca i usiedli razem, usiadł i Piotr wśród nich.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy na środku dziedzińca rozniecili ognisko, i rozsiedli się, Piotr też usiadł w pośrodku nich.
7.MARIAWICIA gdy rozniecili ogień pośród podwórza i siedli wokoło, siadł też i Piotr między nimi.
8.BIESZK.ŁUK.1931W pośrodku dziedzińca rozniecili żołnierze ogień i zasiedli koło niego. Przysiadł do nich także Piotr.
9.GRZYM1936I kiedy służba roznieciła ogień na dziedzińcu i zasiadła wokoło, znalazł się tam i Piotr między nimi.
10.DĄBR.WUL.1973A gdy rozniecili ognisko w pośrodku dziedzińca i zasiedli w koło, był między nimi i Piotr.
11.DĄBR.GR.1961A gdy rozniecili ognisko w pośrodku dziedzińca i zasiedli wokoło, zasiadł między nimi i Piotr.
12.TYSIĄCL.WYD5Gdy rozniecili ogień na środku dziedzińca i zasiedli wkoło, Piotr usiadł także między nimi.
13.BRYTYJKAA gdy rozpalili ognisko na środku podwórza i usiedli wokoło, usiadł i Piotr wśród nich.
14.POZNAŃSKAKiedy na środku podwórza rozpalili ognisko i usiedli przy nim, Piotr usiadł razem z nimi.
15.WARSZ.PRASKARozpaliwszy ognisko na środku dziedzińca, siedli wokoło. Wśród nich był także Piotr.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I kiedy oni rozniecili ogień na środku dziedzińca oraz razem usiedli, Piotr usiadł w ich środku.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITA kiedy na środku dziedzińca rozniecili ognisko i rozsiedli się wokół niego, usiadł wśród nich również Piotr.
18.TOR.PRZ.2023A gdy oni na środku dziedzińca rozniecili ogień, usiedli razem i Piotr usiadł pośród nich.