« Łuk 22:55 Ewangelia Łukasza 22:56 Łuk 22:57 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ujrzawszy go dziewka niektóra siedzącego u światła, i wejrzawszy nań mówi: I ten z nim był.
2.WUJEK.1923Którego ujrzawszy niektóra służebnica u światła siedzącego, i przypatrzywszy mu się, rzekła: I ten z nim był.
3.RAKOW.NTA ujźrzawszy go dziewka niektóra u ognia siedzącego, i pilnie patrząc nań, rzekła: I ten z nim był.
4.GDAŃSKA.1881A ujrzawszy go niektóra dziewka u ognia siedzącego, i pilnie mu się przypatrzywszy, rzekła: I ten z nim był.
5.GDAŃSKA.2017A pewna służąca, gdy zobaczyła go siedzącego przy ogniu, uważnie mu się przyjrzała i powiedziała: On też był z nim.
6.SZCZEPAŃSKIA jakaś służąca, zobaczywszy go siedzącego przy świetle, przypatrzyła się mu <bacznie>, i rzekła: I ten był razem z Nim!
7.MARIAWICIA ujrzawszy go niektóra służebnica siedzącego u światła i przypatrzywszy mu się pilnie, rzekła: I ten z nim był.
8.BIESZK.ŁUK.1931A że siedział w łunie ognia, zauważyła go pewna służąca i, przypatrzywszy mu się dokładnie, powiedziała do obecnych: „I ten należał do jego towarzyszów!”.
9.GRZYM1936A jedna służąca, widząc go przy ogniu, przypatrzyła mu się uważnie i rzekła: On też był z nim.
10.DĄBR.WUL.1973A służebna pewna, ujrzawszy go siedzącego przy świetle i przypatrzywszy mu się bacznie, rzekła: I ten z nim był.
11.DĄBR.GR.1961A pewna służebna ujrzawszy go siedzącego przy świetle, i przypatrzywszy mu się bacznie, powiedziała: I ten z nim był.
12.TYSIĄCL.WYD5A jakaś służąca, zobaczywszy go siedzącego przy ogniu, przyjrzała mu się uważnie i rzekła: I ten był razem z Nim.
13.BRYTYJKAGdy zaś pewna służąca zobaczyła go siedzącego w blasku ognia, przyjrzawszy mu się, rzekła: I ten był z nim.
14.POZNAŃSKAA jakaś służąca, zobaczywszy go siedzącego przy ogniu, przyjrzała się mu uważnie i powiedziała: - I ten był z Nim. -
15.WARSZ.PRASKAGdy go zobaczyła pewna służąca, jak ogrzewał się przy ogniu, przyjrzała mu się dokładnie i powiedziała: I ten był z Nim!
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ujrzawszy go, siedzącego przy świetle, wlepiła w niego oczy pewna służebna i powiedziała: Ten też z nim był.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy tak siedział w blasku płomieni, zobaczyła go jakaś młoda służąca. Przyjrzała mu się badawczo i stwierdziła: Ten człowiek też był z Nim.
18.TOR.PRZ.2023A gdy ujrzała go jakaś służąca, siedzącego przy ognisku, uważnie patrząc na niego, powiedziała: I ten był z Nim.