« Łuk 22:56 Ewangelia Łukasza 22:57 Łuk 22:58 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on zaprzał się go mówiąc: Niewiasto nie znam go.
2.WUJEK.1923A on się go zaprzał, mówiąc: Niewiasto! nie znam go.
3.RAKOW.NTA on się go zaprzał, mówiąc: Niewiasto! nie znam go.
4.GDAŃSKA.1881A on się go zaprzał, mówiąc: Niewiasto! Nie znam go.
5.GDAŃSKA.2017Lecz on zaparł się go, mówiąc: Kobieto, nie znam go.
6.SZCZEPAŃSKIOn zaś zaparł się Go, mówiąc: Nie znam Go, niewiasto!
7.MARIAWICIA on się Go zaparł, mówiąc: Niewiasto, nie znam Go.
8.BIESZK.ŁUK.1931Lecz on zaparł się go, mówiąc: „Ani go nawet nie znam, niewiasto!”.
9.GRZYM1936Ale on zaprzeczył: Niewiasto, nie znam go.
10.DĄBR.WUL.1973A on zaparł się go mówiąc: Niewiasto, nie znam go.
11.DĄBR.GR.1961A on zaparł się mówiąc: Niewiasto, nie znam go.
12.TYSIĄCL.WYD5Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: Nie znam Go, kobieto.
13.BRYTYJKAOn zaś zaparł się, mówiąc: Niewiasto, nie znam go.
14.POZNAŃSKAKobieto, nie znam Go - zaprzeczył Piotr.
15.WARSZ.PRASKALecz on wyparł się, mówiąc: Kobieto, nie znam Go.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale on się go zaparł, mówiąc: Kobieto, nie znam go.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITOn jednak wyparł się: Nie znam Go, kobieto.
18.TOR.PRZ.2023On jednak wyparł się Go, mówiąc: Kobieto! Nie znam Go.