« Łuk 22:60 Ewangelia Łukasza 22:61 Łuk 22:62 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I obróciwszy się Pan pojrzał na Piotra. I wspomniał Piotr słowo Pańskie, jako mówił (jemu) iż niżeli kur zapoje, zaprzysz się mnie trzy kroć.
2.WUJEK.1923A Pan obróciwszy się, pojrzał na Piotra, i wspomniał Piotr na słowo Pańskie, jako był powiedział: Iż pierwéj, niż kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz.
3.RAKOW.NTA obróciwszy się Pan pojźrzał na Piotra; i wspomniał Piotr na mowę Pańską, jako mu rzekł: Iż przedtym niż kur zapoje, zaprzysz się mnie trzykroć.
4.GDAŃSKA.1881A Pan obróciwszy się, spojrzał na Piotra. I wspomniał Piotr na słowo Pańskie, jako mu był powiedział: Iż pierwej niż kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz.
5.GDAŃSKA.2017A Pan odwrócił się i spojrzał na Piotra. I przypomniał sobie Piotr słowa Pana, jak mu powiedział: Zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz.
6.SZCZEPAŃSKIPan zaś, obróciwszy się, spojrzał <uważnie> na Piotra. I przypomniał sobie Piotr słowo, które Pan <mu> rzekł: »Zanim <dziś> kur zapieje, ty się Mnie po trzykroć zaprzesz.
7.MARIAWICIA Pan obróciwszy się, wejrzał na Piotra. I wspomniał Piotr na słowo Pańskie, jako mu był powiedział: Że pierwej niż kur zapieje, trzykroć się Mnie zaprzesz.
8.BIESZK.ŁUK.1931Wtem obrócił się Pan i wejrzał na Piotra. A Piotr przypomniał sobie słowa Pańskie, jako był powiedział, a mianowicie: „Dziś jeszcze, nim kur zapieje, trzykroć mnie się zaprzesz”.
9.GRZYM1936A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. I Piotr przypomniał sobie, co mu Pan powiedział, iż pierwej nim kur zapieje, miał się trzy razy go zaprzeć;
10.DĄBR.WUL.1973A Pan obróciwszy się spojrzał na Piotra. I wspomniał Piotr na słowo Jezusowe, jako mu był powiedział: Pierwej, nim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz.
11.DĄBR.GR.1961A Pan obróciwszy się, spojrzał na Piotra. I wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu był powiedział: Zanim dziś kur zapieje, trzykrotnie się mnie zaprzesz.
12.TYSIĄCL.WYD5A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział: Dziś, nim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz.
13.BRYTYJKAA Pan, obróciwszy się, spojrzał na Piotra; i przypomniał sobie Piotr słowo Pana, jak do niego rzekł: Zanim kur dziś zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz.
14.POZNAŃSKAA Pan spojrzał na Piotra. Piotr przypomniał sobie słowa, które Pan mu powiedział: "Dzisiaj, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz".
15.WARSZ.PRASKAA Pan odwróciwszy się popatrzył na Piotra. I przypomniał sobie Piotr słowa Pana, który powiedział: Dziś jeszcze, nim kur zapieje, wyprzesz się Mnie trzy razy.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także Pan się odwrócił oraz spojrzał na Piotra. A Piotr przypomniał sobie słowo Pana, gdy mu powiedział: Zanim kogut dzisiaj zapieje, trzykroć się mnie wyrzekniesz.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPan obrócił się i utkwił w Piotrze wzrok. Wtedy Piotr przypomniał sobie niedawne Jego słowa: Zanim dziś kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz.
18.TOR.PRZ.2023A Pan obrócił się i spojrzał uważnie na Piotra. I przypomniał sobie Piotr słowo Pana, jak mu powiedział: „Zanim kogut zapieje, trzykrotnie mnie się wyrzekniesz.”