« Łuk 22:61 Ewangelia Łukasza 22:62 Łuk 22:63 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wyszedszy precz Piotr, płakał gorzko.
2.WUJEK.1923A Piotr wyszedłszy precz, gorzko płakał.
3.RAKOW.NTI wyszedszy na dwór Piotr, płakał gorzko.
4.GDAŃSKA.1881A Piotr wyszedłszy precz, gorzko płakał.
5.GDAŃSKA.2017I Piotr, wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał.
6.SZCZEPAŃSKIA wyszedłszy stamtąd, {Piotr} gorzko zapłakał.
7.MARIAWICII wyszedłszy precz Piotr, gorzko płakał.
8.BIESZK.ŁUK.1931Wyszedł tedy z dziedzińca i gorzko zapłakał.
9.GRZYM1936wyszedł i gorzko zapłakał.
10.DĄBR.WUL.1973I wyszedłszy na zewnątrz Piotr gorzko zapłakał.
11.DĄBR.GR.1961I wyszedłszy stamtąd, gorzko zapłakał.
12.TYSIĄCL.WYD5I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał.
13.BRYTYJKAI wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał.
14.POZNAŃSKAI wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał.
15.WARSZ.PRASKAI wyszedłszy na zewnątrz, zapłakał gorzko.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Piotr wyszedł na zewnątrz oraz gorzko zapłakał.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał.
18.TOR.PRZ.2023A Piotr wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał.