« Łuk 22:65 Ewangelia Łukasza 22:66 Łuk 22:67 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy był dzień zeszli się starszy z ludu arcyoffiarnicy i księża, i przywiedli go do rady swej,
2.WUJEK.1923A gdy był dzień, zeszli się starsi z ludu i przedniejsi kapłani i Doktorowie i przywiedli go do rady swéj, mówiąc:
3.RAKOW.NTA gdy był dzień, zgromadzili się starszy z ludu, także przedniejszy Ofiarownicy i uczeni w Piśmie, i przywiedli go przed siedzącą Radę swoję.
4.GDAŃSKA.1881A gdy był dzień, zeszli się starsi z ludu i najwyżsi kapłani i nauczeni w Piśmie, a przywiedli go do rady swojej.
5.GDAŃSKA.2017A gdy nastał dzień, zebrali się starsi ludu, naczelni kapłani i uczeni w Piśmie i przyprowadzili go przed swoją Radę.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy dzień nastał, zebrali się starsi ludu i przedniejsi kapłani i uczeni, i stawili Go przed swym Sanhedrynem,
7.MARIAWICIA gdy się stał dzień, zeszli się starsi ludu i książęta kapłańscy i nauczyciele Zakonni i przywiedli Go do rady swej,
8.BIESZK.ŁUK.1931A skoro dniało, zeszli się starsi ludu, arcykapłani i pisma uczeni, tworzący wspólnie Wysoką Radę. I zawezwawszy Jezusa przed siebie na rozprawę,
9.GRZYM1936A zaledwie dzień nastał, zebrali się książęta ludu, wyżsi kapłani i uczeni stawiając go przed Radą, zapytali: Powiedz nam, czyś ty jest Chrystus.
10.DĄBR.WUL.1973A gdy nastał dzień, zebrali się starsi ludu i przedniejsi kapłani, i uczeni i przywiedli go przed Radę swoją, mówiąc: Jeśli ty jesteś Chrystusem, powiedz nam.
11.DĄBR.GR.1961A gdy nastał dzień, zebrała się starszyzna ludu: przedniejsi kapłani i uczeni, i przywiedli go przed radę swoją, mówiąc: Jeśli jesteś Chrystusem, powiedz nam.
12.TYSIĄCL.WYD5Skoro dzień nastał, zebrała się starszyzna ludu, arcykapłani i uczeni w Piśmie i kazali przyprowadzić Go przed ich Sanhedryn.
13.BRYTYJKAA gdy nastał dzień, zeszła się starszyzna ludu: arcykapłani i uczeni w Piśmie, i zaprowadzili go do swej Rady Najwyższej,
14.POZNAŃSKAGdy nastał dzień, zebrała się starszyzna ludu: arcykapłani i nauczyciele Pisma. Przyprowadzili Go przed radę
15.WARSZ.PRASKAZ nastaniem dnia zebrali się starsi ludu, arcykapłani i uczeni w Piśmie i postawili Go przed swoim sądem. I powiedzieli:
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy się stał dzień, zeszli się starsi ludu, przedniejsi kapłani oraz uczeni w Piśmie, i przyprowadzili go do ich rady,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWraz z nastaniem dnia zebrała się starszyzna, arcykapłani oraz znawcy Prawa i zaprowadzili Jezusa przed swą Wysoką Radę.
18.TOR.PRZ.2023A gdy nastał dzień, zebrali się starsi ludu i arcykapłani, a także uczeni w Piśmie, i przyprowadzili Go przed Sanhedryn, mówiąc: Czy Ty jesteś Mesjaszem? Powiedz nam.