« Łuk 22:66 Ewangelia Łukasza 22:67 Łuk 22:68 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówiąc: Jeśli ty jesteś Christus, rzecz nam. I rzekł im: Jeślibym wam rzekł, nie uwierzycie mi.
2.WUJEK.1923Jeźliś ty jest Chrystus, powiedz nam. I rzekł im: Jeźli wam powiem, nie uwierzycie mi.
3.RAKOW.NTMówiąc: Jeśli ty jesteś on Christus? powiedz nam. I rzekł im: Jeślibym wam powiedział, nie uwierzycie;
4.GDAŃSKA.1881Mówiąc: Jeźliś ty jest Chrystus, powiedz nam? I rzekł im: Choćbym wam powiedział, nie uwierzycie.
5.GDAŃSKA.2017I mówili: Jeśli ty jesteś Chrystusem, powiedz nam. I odpowiedział im: Jeśli wam powiem, nie uwierzycie.
6.SZCZEPAŃSKImówiąc: Jeśliś Ty Chrystus, to powiedz nam. A On im odrzekł: Jeśli wam powiem, <napewno> nie uwierzycie [Mi],
7.MARIAWICImówiąc: Jeśliś ty jest Chrystus, powiedz nam. A On rzekł: Jeśli wam powiem, nie uwierzycie Mi,
8.BIESZK.ŁUK.1931zapytali go: „Jeżeli ty jesteś naszym Mesjaszem, powiedz nam!”. A on im na to: „Choćbym wam powiedział, że nim jestem, nie uwierzycie mi;
9.GRZYM1936On odpowiedział: Jeśli wam powiem, nie uwierzycie,
10.DĄBR.WUL.1973I rzekł im: Jeśli wam powiem, nie uwierzycie mi,
11.DĄBR.GR.1961I rzekł im: Jeżeli wam powiem, nie uwierzycie,
12.TYSIĄCL.WYD5Rzekli: Jeśli ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam! On im odrzekł: Jeśli wam powiem, nie uwierzycie Mi,
13.BRYTYJKAMówiąc: Jeżeli jesteś Chrystusem, powiedz nam. On zaś rzekł do nich: Choćbym wam powiedział, nie uwierzycie,
14.POZNAŃSKAi rzekli: - Powiedz nam, czy Ty jesteś Mesjaszem? Powiedział im: - Jeżeli wam powiem, nie uwierzycie,
15.WARSZ.PRASKAJeżeli Ty jesteś Mesjaszem, to powiedz nam to. A On im odrzekł: Jeśli nawet wam powiem, nie uwierzycie Mi.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.mówiąc: Jeśli ty jesteś Chrystusem, powiedz nam. Ale im rzekł: Jeślibym wam powiedział nie uwierzycie.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITTam Go przesłuchiwali: Jeżeli jesteś Chrystusem, powiedz nam. Jezus na to: Cóż z tego, że powiem, i tak nie uwierzycie.
18.TOR.PRZ.2023I powiedział im: „Jeśli wam powiem, nie uwierzycie;