« Łuk 22:67 Ewangelia Łukasza 22:68 Łuk 22:69 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeślibym też i spytał, nie odpowiecie mi, ani odpuścicie.
2.WUJEK.1923A jeźli i spytam, nie odpowiecie mi, ani wypuścicie.
3.RAKOW.NTA jeślibych też spytał, nie odpowiecie mi, abo wypuścicie.
4.GDAŃSKA.1881A jeźlibym też o co pytał, nie odpowiecie mi, ani mię wypuścicie.
5.GDAŃSKA.2017A jeśli też o coś zapytam, nie odpowiecie mi ani mnie nie wypuścicie.
6.SZCZEPAŃSKI{a} jeśli zapytam, <napewno> nie dacie {Mi} odpowiedzi, {ani uwolnicie}.
7.BIESZK.ŁUK.1931gdybym zaś nadto wam pytania stawił, nie dalibyście mi odpowiedzi ani też nie wypuścilibyście mnie na wolność.
8.GRZYM1936a jeśli się was zapytam, nie odpowiecie mi, ani mię wypuścicie.
9.DĄBR.WUL.1973a jeśli zapytam, nie odpowiecie mi ani też nie wypuścicie.
10.DĄBR.GR.1961a jeśli zapytam, nie odpowiecie.
11.TYSIĄCL.WYD5a jeśli was zapytam, nie dacie Mi odpowiedzi.
12.BRYTYJKAA choćbym pytał, nie odpowiecie.
13.POZNAŃSKAa jeżeli zapytam, nie odpowiecie.
14.WARSZ.PRASKAJeżeli zaś wam postawię pytanie, to Mi nie odpowiecie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś jeślibym spytał nie odpowiecie mi, ani nie uwolnicie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCóż z tego, że zapytam - i tak nie odpowiecie.
17.TOR.NOWE.PRZ.A jeśli zapytam, nie odpowiecie mi i nie wypuścicie mnie.