« Łuk 22:69 Ewangelia Łukasza 22:70 Łuk 22:71 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekli wszyscy: Ty przeto jesteś Syn Boży? A on rzekł k nim: Wy mówicie, iż ja jestem.
2.WUJEK.1923I rzekli wszyscy: Toś ty jest Syn Boży? Który rzekł: Wy powiadacie, żem Ja jest.
3.RAKOW.NTI rzekli wszyscy: Ty tedy jesteś on Syn Boży? A on do nich rzekł: Wy powiedacie żem ja jest.
4.GDAŃSKA.1881I rzekli wszyscy: Tyś tedy jest on syn Boży? A on rzekł do nich: Wy powiadacie, żem ja jest.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy wszyscy powiedzieli: Więc ty jesteś Synem Bożym? A on im odpowiedział: Wy sami mówicie, że ja jestem.
6.SZCZEPAŃSKIWszyscy tedy zapytali: Tyś więc Syn Boży? On zaś odpowiedział <im>: Sami mówicie, bo jestem Nim.
7.MARIAWICII rzekli wszyscy: Toś ty jest tedy Syn Boży? A On im rzekł: Wy powiadacie, że Ja jestem.
8.BIESZK.ŁUK.1931„Ty więc jesteś Synem Bożym?”. przerwali mu wszyscy. Odpowiedział im: „Owszem, jestem nim”.
9.GRZYM1936Zapytali go tedy wszyscy. Tyś jest synem Bożym? Odpowiedział: Sami powiadacie, że nim jestem.
10.DĄBR.WUL.1973I powiedzieli do niego wszyscy: Tyś więc jest Syn Boży? On zaś odparł: Sami mówicie, żem ja jest.
11.DĄBR.GR.1961Wtedy powiedzieli wszyscy: Toś ty jest Syn Boży? On zaś rzekł do nich: Sami mówicie, że ja jestem.
12.TYSIĄCL.WYD5Zawołali wszyscy: Więc ty jesteś Synem Bożym? Odpowiedział im: Tak. Ja Nim jestem.
13.BRYTYJKATedy rzekli wszyscy: Czyż więc Ty jesteś Synem Bożym? A On rzekł do nich: Wy powiadacie, że jestem.
14.POZNAŃSKAWtedy wszyscy zapytali: - Więc Ty jesteś Synem Bożym? On zaś rzekł do nich: - Tak jest - jestem.
15.WARSZ.PRASKANa to zawołali wszyscy: Więc Ty jesteś Synem Bożym? On zaś odpowiedział: Sami mówicie, że jestem.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A wszyscy powiedzieli: Więc ty jesteś Synem Boga? Zaś on do nich rzekł: Wy nazwaliście, że ja jestem.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWięc Ty jesteś Synem Bożym? - zapytali. Wy mówicie, że Ja jestem - odpowiedział.
18.TOR.PRZ.I powiedzieli wszyscy: Ty więc jesteś Synem Boga? A On powiedział do nich: „Wy mówicie, że ja jestem Nim .”