« Łuk 22:70 Ewangelia Łukasza 22:71 Łuk 23:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Oni lepak rzekli: Co jeszcze potrzebujemy świadectwa? Sami bo słyszeliśmy z ust jego.
2.WUJEK.1923A oni rzekli: Cóż jeszcze potrzebujemy świadectwa? bośmy sami słyszeli z ust jego.
3.RAKOW.NTA oni rzekli: Cóż jeszcze potrzebę mamy świadectwa? Samiśmy bowiem słyszeli z ust jego.
4.GDAŃSKA.1881A oni rzekli: Cóż jeszcze potrzebujemy świadectwa? Wszakieśmy sami słyszeli z ust jego.
5.GDAŃSKA.2017A oni rzekli: Czyż jeszcze potrzebujemy świadectwa? Sami przecież słyszeliśmy z jego ust.
6.SZCZEPAŃSKIA oni rzekli: Na cóż nam jeszcze potrzeba świadectwa? Wszak sami słyszeliśmy z ust Jego!
7.MARIAWICIA oni rzekli: Nacóż jeszcze żądamy świadectwa? Sami bowiem słyszeliśmy z ust jego.
8.BIESZK.ŁUK.1931Wtedy zawołali: „Pocóż przesłuchiwać jeszcze świadków? Usłyszeliśmy przecież bluźnierstwo z jego własnych ust”.
9.GRZYM1936Słysząc to zawołali: Na co nam jeszcze świadectwa? Samiśmy je słyszeli z ust jego.
10.DĄBR.WUL.1973A oni rzekli: Na cóż jeszcze potrzeba nam świadectwa? Wszak słyszeliśmy sami z jego ust.
11.DĄBR.GR.1961A oni rzekli: Na cóż jeszcze potrzeba nam świadectwa? Przecież słyszeliśmy sami z jego ust.
12.TYSIĄCL.WYD5A oni zawołali: Na co nam jeszcze potrzeba świadectwa? Sami przecież słyszeliśmy z ust jego.
13.BRYTYJKAOni zaś rzekli: Na cóż jeszcze potrzebujemy świadectwa? Sami przecież słyszeliśmy z jego ust.
14.POZNAŃSKAPowiedzieli: - Na co nam jeszcze świadkowie? Słyszeliśmy przecież z Jego własnych ust.
15.WARSZ.PRASKAA oni zawołali: Po cóż nam jeszcze jakiś dowód? Słyszeliśmy sami [zeznanie] z Jego własnych ust.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A oni powiedzieli: Czy mamy jeszcze niedostatek świadectwa? Przecież sami usłyszeliśmy to z jego ust.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy uznali: Czy potrzeba nam więcej dowodów? Słyszeliśmy przecież Jego własne słowa.
18.TOR.PRZ.2023A oni powiedzieli: Czy jeszcze potrzebne jest nam świadectwo? Sami je przecież usłyszeliśmy z Jego ust.