« Łuk 23:10 Ewangelia Łukasza 23:11 Łuk 23:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wzgardziwszy im Herod i z wojski swoimi, i naurągawszy się, oblokszy go w odzienie świetne, odesłał Piłatowi.
2.WUJEK.1923A wzgardził nim Herod z wojskiem swojem i naigrał obleczonego w szatę białą i odesłał do Piłata.
3.RAKOW.NTAle nizacz go poczytawszy Herod z Żołnierstwem swym, i naigrawszy się z niego, przyodziawszy go w szatę świetną, odesłał go Piłatowi.
4.GDAŃSKA.1881Ale wzgardziwszy nim Herod z żołnierstwem swem i naśmiawszy się z niego, oblekł go w szatę białą i odesłał go zaś do Piłata.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Herod ze swymi żołnierzami wzgardził nim i naśmiewał się z niego, ubierając go w białą szatę, i odesłał z powrotem do Piłata.
6.SZCZEPAŃSKII wzgardził Nim Herod ze swem wojskiem, a na szyderstwo oblókł w szatę lśniąco-białą, i odesłał <Go> do Piłata.
7.MARIAWICIAle wzgardził Nim Herod wraz z wojskiem swojem i naśmiewał się z Niego oblókłszy Go w białą szatę i odesłał Go do Piłata.
8.BIESZK.ŁUK.1931Ale Herod wraz ze swoją drużyną pokpiwał sobie z niego, i kazał go oblec na urągowisko w okazałą szatę, i odesłał do Piłata.
9.GRZYM1936A Herod z wojskiem swojem wyśmiewał się z niego; kazał go dla okazania mu wzgardy odziać w szatę białą i odesłał do Piłata.
10.DĄBR.WUL.1973I wzgardził nim Herod ze swym wojskiem, i naigrawał się z niego, a przyodziawszy go w szatę białą odesłał do Piłata.
11.DĄBR.GR.1961I wzgardził nim Herod ze swym wojskiem i naigrawał się z niego, a przyodziawszy go w białą szatę, odesłał do Piłata.
12.TYSIĄCL.WYD5Wówczas wzgardził Nim Herod wraz ze swoją strażą; na pośmiewisko kazał Go ubrać w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata.
13.BRYTYJKAWtedy Herod z żołnierstwem swoim sponiewierał go i wydrwił, kazał go przybrać we wspaniałą szatę i odesłał z powrotem do Piłata.
14.POZNAŃSKAHerod razem ze swymi żołnierzami wyszydził i wydrwił Go, ubrał w białą szatę i odesłał Piłatowi.
15.WARSZ.PRASKAWtedy i Herod wspólnie z żołnierzami naśmiewał się z Niego, a potem kazał Go ubrać w biały płaszcz i tak odesłał Go z powrotem do Piłata.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Herod go zlekceważył, wyśmiał ze swoim wojskiem, odział go białą szatą i posłał Piłatowi.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITW końcu Herod wraz ze swoją strażą potraktował Jezusa z pogardą, a dla ośmieszenia Go narzucił na Niego lśniącą dworską pelerynę i odesłał do Piłata.
18.TOR.PRZ.2023Herod natomiast ze swoimi żołnierzami okazał Mu pogardę i wyszydził Go, oblekł w lśniącą szatę i odesłał Go z powrotem do Piłata.