« Łuk 23:12 Ewangelia Łukasza 23:13 Łuk 23:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Piłat lepak zezwawszy arcyoffiarniki, i urząd, i lud,
2.WUJEK.1923A Piłat zezwawszy przedniejszych kapłanów i przełożonych i ludu,
3.RAKOW.NTA Piłat wezwawszy przedniejszych Ofiarowników i przełożonych, i ludu,
4.GDAŃSKA.1881A Piłat zwoławszy przedniejszych kapłanów i przełożonych, i ludu,
5.GDAŃSKA.2017A Piłat, zwoławszy naczelnych kapłanów, przełożonych oraz lud;
6.SZCZEPAŃSKIA Piłat, wezwawszy przedniejszych kapłanów i radców Sanhedrynu i lud,
7.MARIAWICIA Piłat wezwawszy książąt kapłańskich i urzędników i lud,
8.BIESZK.ŁUK.1931Piłat zwołał tedy arcykapłanów, członków Wysokiej Rady i lud
9.GRZYM1936Potem wezwał Piłat wyższych kapłanów, książąt i lud i
10.DĄBR.WUL.1973Piłat tedy wezwawszy przedniejszych kapłanów, przełożonych i lud
11.DĄBR.GR.1961Piłat tedy wezwawszy przedniejszych kapłanów, przełożonych i lud
12.TYSIĄCL.WYD5Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, członków Sanhedrynu oraz lud
13.BRYTYJKAA Piłat, zwoławszy arcykapłanów i przełożonych, i lud,
14.POZNAŃSKAWezwawszy arcykapłanów, przełożonych i lud, Piłat
15.WARSZ.PRASKAZwoławszy więc arcykapłanów, urzędników i lud, Piłat
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Piłat zwołał przedniejszych kapłanów, przełożonych i lud,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPiłat natomiast zwołał arcykapłanów, przełożonych oraz lud
18.TOR.PRZ.2023A Piłat, zwołał arcykapłanów, przełożonych i lud,