« Łuk 23:13 Ewangelia Łukasza 23:14 Łuk 23:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł k nim: Przywiedliście mi człowieka tego, jakoby odwracającego lud, a oto ja przed wami pytając, żadnej nie nalazłem w człowieku tem winy w czym go obwiniacie.
2.WUJEK.1923Rzekł do nich: Przywiedliście mi tego człowieka, jakoby lud odwodzącego, a oto ja pytając przed wami, nie nalazłem w tym człowieku żadnéj winy z tych, o których nań skargę kładziecie.
3.RAKOW.NTRzekł do nich: Przywiedliście mi człowieka tego jakoby odwracającego lud; a oto, ja przed wami rozsądziwszy, żadnej nie nalazłem w człowieku tym winy, w czym się nań skarżycie.
4.GDAŃSKA.1881Rzekł do nich: Oddaliście mi tego człowieka, jakoby lud odwracał: a oto ja przed wami pytając go, żadnej winy nie znalazłem w tym człowieku z tego, co nań skarżycie;
5.GDAŃSKA.2017Powiedział do nich: Przyprowadziliście mi tego człowieka jako podburzającego lud. Otóż ja przesłuchałem go wobec was i nie znalazłem w tym człowieku żadnej winy w sprawach, o które go oskarżacie;
6.SZCZEPAŃSKIrzekł do nich: Przywiedliście przede-mnie tego Człowieka, jako burzyciela ludu; a oto ja, przesłuchałem Go wobec was, i nie znalazłem w tym Człowieku żadnej winy w tem, o co Go oskarżacie.
7.MARIAWICIrzekł do nich: Przywiedliście mi tego człowieka, jakoby lud odwracał, a oto ja pytając go przed wami, nie znalazłem w tym człowieku żadnej winy z tych, o które go oskarżacie.
8.BIESZK.ŁUK.1931i oświadczył im: „Przywiedliście przedemnie tego człowieka, jako rzekomego burzyciela ludu. I co się okazało? Oto wynik dochodzenia: Przesłuchałem tego człowieka w waszej obecności, nie doszukałem się w nim jednak ani śladu tych przewinień, któreście mu zarzucili.
9.GRZYM1936mówił do nich: Przywiedliście mi tego człowieka jako burzyciela porządku, a ja pytałem go wobec was i nie znalazłem w nim żadnej z win, które mu zarzucacie.
10.DĄBR.WUL.1973rzekł do nich: Wydaliście mi tego człowieka jakoby uwodzącego lud, a oto ja badając go w waszej obecności nie znalazłem w człowieku tym żadnej winy z tego, o co go oskarżacie.
11.DĄBR.GR.1961rzekł do nich: Wydaliście mi tego człowieka jakoby uwodzącego lud, a oto ja badając go w waszej obecności, nie znalazłem w nim żadnej winy w tym, o co go oskarżacie.
12.TYSIĄCL.WYD5i rzekł do nich: Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja przesłuchałem go wobec was i nie znalazłem w nim żadnej winy w sprawach, o które go oskarżacie.
13.BRYTYJKARzekł do nich: Przyprowadziliście do mnie tego człowieka jako podżegacza ludu, a tymczasem ja, przesłuchawszy go wobec was, nie znalazłem w tym człowieku żadnej z tych win, które mu przypisujecie.
14.POZNAŃSKAprzemówił do nich: - Przyprowadziliście do mnie tego Człowieka jako podżegacza ludu. Ja zaś, przesłuchawszy Go w waszej obecności, stwierdziłem, że ten Człowiek nie popełnił żadnego z przestępstw, które Mu zarzucacie.
15.WARSZ.PRASKApowiedział do nich: Przyprowadziliście do mnie tego człowieka [oskarżając Go] o podburzanie tłumu, tymczasem ja, badając Go w waszej obecności, nie znalazłem w Nim nic z tego, o co Go oskarżacie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.oraz do nich powiedział: Daliście mi człowieka jako tego, co odwraca lud. Więc oto ja, prowadząc wobec was śledztwo, nie znalazłem żadnej winy w tym człowieku. Nie przemawiajcie dłużej przeciw niemu.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITi powiedział do nich: Przyprowadziliście mi tego człowieka jako tego, który zwodzi lud, a oto ja po przesłuchaniu Go w waszej obecności nie stwierdzam, aby był On winny tego, co Mu zarzucacie.
18.TOR.PRZ.2023I powiedział do nich: Przyprowadziliście do mnie tego człowieka, jako zwodziciela ludu; i oto ja po przesłuchaniu Go wobec was, nie znalazłem w tym człowieku żadnej winy, o którą Go oskarżacie,