« Łuk 23:14 Ewangelia Łukasza 23:15 Łuk 23:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale ani Herod. Odesłałem bo was k niemu, a oto nie jest nic godnego śmierci uczyniono jemu.
2.WUJEK.1923Ale ani Herod; bom was do niego odsyłał, a oto nie uczyniono mu nic godnego śmierci.
3.RAKOW.NTAle ani Herod; bom odsyłał was do niego; a oto, nic godnego śmierci nie jest uczyniono od niego.
4.GDAŃSKA.1881Ale ani Herod, bom was odesłał do niego, a oto nic mu się godnego śmierci nie stało;
5.GDAŃSKA.2017Ani też Herod. Odesłałem was bowiem do niego i nie znalazł w nim nic, co zasługiwałoby na śmierć.
6.SZCZEPAŃSKIAle ani Herod; - gdyż odesłałem was do niego; - i oto! nie dowiedziono Mu niczego, coby na śmierć zasługiwało.
7.MARIAWICIAle ani Herod, bom was był odesłał do niego, a oto nic godnego śmierci nie stało się mu.
8.BIESZK.ŁUK.1931A Herod też nic nie znalazł. Boć odesłał go nam. Widzicie więc: nie dopuścił się żadnej zbrodni, któraby zasługiwała na karę śmierci.
9.GRZYM1936Tak samo i Herod, do którego was odesłałem. Nie zarzucono mu nic, coby zasługiwało na śmierć.
10.DĄBR.WUL.1973Ani też Herod, bom was odesłał do niego — oto nie dowiedziono mu nic godnego śmierci.
11.DĄBR.GR.1961Ani też Herod, bo go odesłał do was – oto nie dowiedziono mu nic godnego śmierci.
12.TYSIĄCL.WYD5Ani też Herod - bo odesłał go do nas; przecież nie popełnił on nic godnego śmierci.
13.BRYTYJKAA Herod także nie; odesłał go bowiem z powrotem do nas. I oto nie popełnił On niczego, czym by na śmierć zasłużył.
14.POZNAŃSKARównież Herod (nie stwierdził Jego winy), bo przysłał Go do mnie.
15.WARSZ.PRASKAPodobnie i Herod [nie znalazł w Nim winy], skoro odesłał Go do nas. Nie dopuścił się On niczego, co byłoby godne śmierci.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A nawet Herod bo odesłałem was do niego – mówi, że oto nic równoważnego śmierci nie jest przez niego spełnione.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPodobnie Herod, gdyż odesłał Go do nas. Człowiek ten nie popełnił niczego, za co musiałby ponieść śmierć.
18.TOR.PRZ.2023Ani też Herod, albowiem odesłałem was do niego; otóż nie uczynił On nic takiego, co zasługiwałoby na śmierć.