« Łuk 23:15 Ewangelia Łukasza 23:16 Łuk 23:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Pokarawszy przeto odpuszczę go.
2.WUJEK.1923A przetóż skarawszy go, wypuszczę.
3.RAKOW.NTSkarawszy tedy wypuszczę go.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż skarawszy wypuszczę go.
5.GDAŃSKA.2017Ubiczuję go więc i wypuszczę.
6.SZCZEPAŃSKIUkarzę Go zatem <biczowaniem> i wypuszczę.
7.MARIAWICIA przeto skarawszy go, wypuszczę.
8.BIESZK.ŁUK.1931Przeto każę go ubiczować i wypuszczę potem na wolność”.
9.GRZYM1936Ukarzę go przeto i wypuszczę.
10.DĄBR.WUL.1973A przeto ukarawszy go, wypuszczę.
11.DĄBR.GR.1961Przeto ukarawszy go, wypuszczę.
12.TYSIĄCL.WYD5Każę go więc wychłostać i uwolnię.
13.BRYTYJKAKażę go więc wychłostać i wypuszczę.
14.POZNAŃSKAUbiczuję Go więc i wypuszczę.
15.WARSZ.PRASKAKażę Go ubiczować i puścić na wolność.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem skarcę go i uwolnię.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWymierzę Mu zatem karę chłosty i zwolnię.
18.TOR.PRZ.2023Dlatego ukarzę Go i wypuszczę.