« Łuk 23:17 Ewangelia Łukasza 23:18 Łuk 23:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Krzyknął lepak wszytek tłum, mówiąc: Weźmi tego, a wypuść nam Barabasza.
2.WUJEK.1923I zawołała społem wszystka rzesza, mówiąc: Strać tego, a wypuść nam Barabbasza!
3.RAKOW.NTA krzyknęło wszytko mnóstwo, mówiąc: Zatrać tego, a wypuść nam Barabbasza!
4.GDAŃSKA.1881Tedy zawołało społem wszystko mnóstwo, mówiąc: Strać tego a wypuść nam Barabbasza!
5.GDAŃSKA.2017Wtedy wszyscy razem zawołali: Strać tego człowieka, a wypuść nam Barabasza!
6.SZCZEPAŃSKI{Całe więc pospólstwo} jednogłośnie krzyknęło: Zgładź Tego, a wypuść nam Barabasza!
7.MARIAWICII zakrzyknąwszy społem wszystka tłuszcza, rzekła: Strać tego, a wypuść nam Barabasza.
8.BIESZK.ŁUK.1931Wszystek tłum tedy wrzasnął jakby z jednego gardła: „Uśmierć tego, a wypuść nam Barabasza!”.
9.GRZYM1936Otóż cały tłum zawołał społem: Strać tego, a wypuść Barabasza.
10.DĄBR.WUL.1973Cała zatem rzesza zawołała społem mówiąc: Strać go, a wypuść nam Barabasza.
11.DĄBR.GR.1961Cała zatem rzesza zawołała społem: Strać go, a wypuść nam Barabasza!
12.TYSIĄCL.WYD5Zawołali więc wszyscy razem: Strać tego, a uwolnij nam Barabasza!
13.BRYTYJKAZakrzyknęli więc wszyscy razem tymi słowy: Strać tego, a wypuść nam Barabasza.
14.POZNAŃSKAA wszyscy razem krzyczeli: - Strać Go, a uwolnij nam Barabasza!
15.WARSZ.PRASKAWykrzykiwał wtedy cały tłum tymi słowy: Zabierz Tego, a uwolnij nam Barabasza.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc wszyscy razem zakrzyknęli, mówiąc: Zgładź tego, a wypuść nam Barabasza;
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy oni krzyknęli wszyscy razem: Precz z Nim! Wypuść nam Barabasza!
18.TOR.PRZ.2023I krzyczeli więc wszyscy razem, mówiąc: Usuń tego, a wypuść nam Barabasza!