« Łuk 23:1 Ewangelia Łukasza 23:2 Łuk 23:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A poczęli ji oskarżać mówiąc: Tego naleźliśmy odwracającego naród, i zabraniającego Cesarzowi dani dawać, i mówiącego siebie Christusem królem być.
2.WUJEK.1923I poczęli nań skarżyć, mówiąc: Tegośmy naleźli podwracającego naród nasz, i zakazującego dani dawać Cesarzowi i mówiącego, że on jest Chrystusem królem.
3.RAKOW.NTI poczęli skarżyć nań, mówiąc: Tego znaleźliśmy odwracającego naród, i zabraniającego Cesarzowi dani dawać, mówiącego że on sam Christusem Królem jest.
4.GDAŃSKA.1881I poczęli nań skarżyć, mówiąc: Tegośmy znaleźli, że odwraca lud i zakazuje dani dawać cesarzowi, powiadając: Że on jest Chrystusem królem.
5.GDAŃSKA.2017I zaczęli go oskarżać, mówiąc: Zastaliśmy tego człowieka, jak odwracał naród i zakazywał płacić podatki cesarzowi, mówiąc, że on jest Chrystusem, królem.
6.SZCZEPAŃSKIZaczęli Go więc oskarżać, mówiąc: Stwierdziliśmy, że Ten podburzał lud nasz, i zabraniał płacić podatków cesarzowi, i że głosił, iż jest Chrystusem królem.
7.MARIAWICII poczęli na Niego skarżyć, mówiąc: Tegośmy znaleźli burzącego naród nasz, i zakazującego dawać dani cesarzowi i powiadającego, że On jest Chrystusem królem.
8.BIESZK.ŁUK.1931Tam wytoczyli przeciw niemu takie oskarżenie: „Stwierdziliśmy dowodnie, że ten człowiek wichrzy w naszym narodzie, że każe mu nie płacić podatków cesarzowi, że głosi o sobie, iż jest Mesjaszem – królem”.
9.GRZYM1936I zaczęli go tam oskarżać, mówiąc: Ten naród nasz podburza, zabrania płacić podatek cesarzowi i za Chrystusa króla się uważa.
10.DĄBR.WUL.1973I poczęli go oskarżać mówiąc: Tegośmy znaleźli podburzającego nasz naród i zakazującego płacić daniny cesarzowi, i mówiącego, że jest Chrystusem-królem.
11.DĄBR.GR.1961I poczęli go oskarżać mówiąc: Tego znaleźliśmy uwodzącego nasz naród i zakazującego płacić daniny cesarzowi i mówiącego, że jest Chrystusem-królem.
12.TYSIĄCL.WYD5Tam zaczęli oskarżać Go: Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza-Króla.
13.BRYTYJKAI zaczęli go oskarżać, mówiąc: Stwierdziliśmy, że ten podburza nasz lud i wstrzymuje go od płacenia podatku cesarzowi, i powiada, że On sam jest Chrystusem, królem.
14.POZNAŃSKATam zaczęli Go oskarżać: - Ustaliliśmy, że On podburza nasz naród, odwodzi od płacenia podatków cesarzowi i podaje się za Mesjasza-Króla. -
15.WARSZ.PRASKAZaczęli Go oskarżać mówiąc: Spotkaliśmy Go, jak podburzał nasz naród, zakazywał płacić podatki cesarzowi i mówił, że jest Mesjaszem–Królem.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaczęli go też oskarżać, mówiąc: Odkryliśmy, że psuje lud oraz zakazuje dawać podatki cesarzowi. Także mówi o sobie, że jest Chrystusem Królem.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITTam zaczęli oskarżać Go w ten sposób: Stwierdziliśmy, że ten człowiek sieje zamęt w naszym narodzie, zabrania płacić podatki cesarzowi i podaje się za Chrystusa, to jest króla.
18.TOR.PRZ.2023I zaczęli Go oskarżać, mówiąc: Tego znaleźliśmy, że odwraca naród i zakazuje dawać podatki Cezarowi, mówiąc o sobie, że jest Mesjaszem, Królem.