« Łuk 23:19 Ewangelia Łukasza 23:20 Łuk 23:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Powtóre przeto zawołał Piłat, chcąc wypuścić Jesusa.
2.WUJEK.1923A znowu mówił Piłat do nich, chcąc wypuścić Jezusa.
3.RAKOW.NTZasię tedy Piłat zawołał, chcąc wypuścić Jezusa.
4.GDAŃSKA.1881Tedy Piłat znowu mówił, chcąc wypuścić Jezusa.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Piłat znowu przemówił, chcąc wypuścić Jezusa.
6.SZCZEPAŃSKIPiłat atoli, chcąc wypuścić Jezusa, ponownie do nich przemówił.
7.MARIAWICIA Piłat znowu mówił do nich, chcąc wypuścić Jezusa.
8.BIESZK.ŁUK.1931I przemówił Piłat do nich ponownie, bo pragnął uwolnić Jezusa.
9.GRZYM1936Piłat, chcąc jednak uwolnić Jezusa znowu do nich przemówił.
10.DĄBR.WUL.1973I przemówił do nich Piłat powtórnie, chcąc Jezusa uwolnić.
11.DĄBR.GR.1961I przemówił powtórnie do nich Piłat, chcąc Jezusa uwolnić.
12.TYSIĄCL.WYD5Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich.
13.BRYTYJKAA Piłat ponownie przemówił do nich, chcąc uwolnić Jezusa.
14.POZNAŃSKAPiłat, chcąc uwolnić Jezusa, znowu przemówił do nich.
15.WARSZ.PRASKAPo raz drugi przemówił więc do nich Piłat, pragnąc uwolnić Jezusa.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem Piłat znowu przemówił, chcąc wypuścić Jezusa.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPiłat jednak, ponieważ chciał zwolnić Jezusa, zwrócił się do nich ponownie.
18.TOR.PRZ.2023Piłat więc ponownie przemówił do nich, chcąc uwolnić Jezusa.