« Łuk 23:22 Ewangelia Łukasza 23:23 Łuk 23:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz oni nalegali głosmi wielkimi, prosząc aby ukrzyżowan. I zmocniły się głosy ich.
2.WUJEK.1923A oni nalegali głosy wdelkimi, żądając, aby był ukrzyżowan: i zmacniały się głosy ich.
3.RAKOW.NTA oni nalegali głosy wielkimi, żądając, aby był ukrzyżowan; i zmocniły się głosy ich i przedniejszych Ofiarowników.
4.GDAŃSKA.1881A oni przecię nalegali głosy wielkimi, żądając, aby był ukrzyżowany; i zmacniały się głosy ich i przedniejszych kapłanów.
5.GDAŃSKA.2017Lecz oni nalegali donośnym głosem, domagając się, aby go ukrzyżowano. I wzmagały się głosy ich i naczelnych kapłanów.
6.SZCZEPAŃSKIAle oni nalegali wielkim krzykiem, żądając, aby był ukrzyżowan; a ich wołania potężniały.
7.MARIAWICIAle oni nalegali wielkimi głosami, żądając, aby był ukrzyżowany. I wzmagały się głosy ich i książąt kapłańskich.
8.BIESZK.ŁUK.1931Lecz oni domagali się jeszcze natarczywiej i głośniej, aby był ukrzyżowan. I wrzaski ich przemogły:
9.GRZYM1936Ale oni nastawali, wołając na cały głos, żeby go ukrzyżował. I wzmagały się ich nalegania.
10.DĄBR.WUL.1973Ale oni nalegali donośnie, żądając, aby został ukrzyżowany. I potęgowały się ich wołania.
11.DĄBR.GR.1961Ale oni nalegali głośno, żądając, aby został ukrzyżowany. I potęgowały się ich krzyki.
12.TYSIĄCL.WYD5Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby Go ukrzyżowano; i wzmagały się ich krzyki.
13.BRYTYJKAOni zaś nalegali głosem wielkim, domagając się jego ukrzyżowania; a krzyki ich wzmagały się.
14.POZNAŃSKALecz oni nalegali i z głośnym krzykiem domagali się, żeby Go ukrzyżować. I wzmagały się ich okrzyki.
15.WARSZ.PRASKALecz oni nalegali, domagając się natarczywymi krzykami, aby Go ukrzyżowano. Ich wrzaski stawały się coraz donośniejsze.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale oni napierali wielkimi głosami, żądając jego ukrzyżowania. Nadto wzmagały się ich głosy oraz głosy przedniejszych kapłanów.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITOni jednak uparcie wołali i żądali Jego ukrzyżowania, i ich krzyki zaczęły brać górę.
18.TOR.PRZ.2023A oni jednak nalegali donośnym głosem, domagając się, aby On został ukrzyżowany; a krzyki ich i arcykapłanów przybierały na sile.