« Łuk 23:23 Ewangelia Łukasza 23:24 Łuk 23:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A (tak) Piłat przysądził aby było (wedle) proźby ich.
2.WUJEK.1923A Piłat przysądził, aby się stało żądanie ich.
3.RAKOW.NTA Piłat przysądził, aby się sstało żądanie ich.
4.GDAŃSKA.1881A tak Piłat przysądził, aby się dosyć stało żądności ich.
5.GDAŃSKA.2017Piłat więc zawyrokował, aby stało się według ich żądania.
6.SZCZEPAŃSKIPiłat tedy postanowił spełnić ich żądanie.
7.MARIAWICII przysądził Piłat, aby się stało zadość żądaniu ich.
8.BIESZK.ŁUK.1931Piłat orzekł, że spełni się ich żądanie.
9.GRZYM1936I wreszcie Piłat zgodził się na ich prośbę.
10.DĄBR.WUL.1973Piłat tedy postanowił spełnić ich żądanie.
11.DĄBR.GR.1961Piłat tedy postanowił spełnić ich żądanie.
12.TYSIĄCL.WYD5Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione.
13.BRYTYJKAWięc Piłat rozstrzygnął, że ma się stać według ich żądania.
14.POZNAŃSKAWtedy Piłat wydał wyrok, którego się domagali.
15.WARSZ.PRASKAPiłat zdecydował się zatem zadośćuczynić ich wołaniu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Piłat zawyrokował, aby wykonać ich prośbę.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITW końcu Piłat orzekł, że stanie się zgodnie z ich żądaniem.
18.TOR.PRZ.2023Piłat orzekł więc, aby stało się według ich żądania;