« Łuk 23:26 Ewangelia Łukasza 23:27 Łuk 23:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A szło za nim wielkie mnóstwo ludu, i niewiast, które opłakawały i żałowały go.
2.WUJEK.1923I szła za nim wielka rzesza ludu i niewiast, które płakały go i lamentowały.
3.RAKOW.NTI szło za nim barzo wiele ludu i niewiast, które też kwiliły, i lamentowały dla niego.
4.GDAŃSKA.1881I szło za nim wielkie mnóstwo ludu i niewiast, które go płakały i narzekały.
5.GDAŃSKA.2017I szło za nim wielkie mnóstwo ludzi i kobiet, które płakały nad nim i zawodziły.
6.SZCZEPAŃSKII towarzyszyła Mu liczna rzesza ludu i niewiast, które użalały się i biadały nad Nim.
7.MARIAWICII szła za Nim wielka rzesza ludu i niewiast, które płakały i lamentowały nad Nim.
8.BIESZK.ŁUK.1931Szła za Jezusem wielka rzesza ludu oraz niewiasty, które nad nim płakały i żałowały go.
9.GRZYM1936Szedł zaś za nimi tłum ludu ogromny oraz niewiasty, które płakały nad nim i żałowały go.
10.DĄBR.WUL.1973I szła za nim wielka rzesza ludu i niewiast, które płakały i narzekały.
11.DĄBR.GR.1961I szła za nim wielka rzesza ludu i niewiast, które płakały i narzekały.
12.TYSIĄCL.WYD5A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim.
13.BRYTYJKAA szła za nim liczna rzesza ludu i niewiast, które biadały i płakały nad nim.
14.POZNAŃSKAA szedł za Nim wielki tłum ludu, a zwłaszcza kobiet, które płakały i zawodziły nad Nim.
15.WARSZ.PRASKASzło też za Nim mnóstwo ludzi – między innymi kobiety, które płakały i lamentowały nad Nim.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś towarzyszyła mu wielka mnogość ludu i niewiast, które go opłakiwały, i zawodziły.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITCiągnął też za Nim ogromny tłum ludzi, w tym kobiet. Biły się one w piersi i opłakiwały Go.
18.TOR.PRZ.2023A szły za Nim wielkie rzesze ludu i kobiet, które uderzały się w piersi i lamentowały nad Nim.