« Łuk 23:2 Ewangelia Łukasza 23:3 Łuk 23:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I spytał go Piłat mówiąc: Ty jesteś król Judski? A on odpowiedając mu rzekł: Ty mówisz.
2.WUJEK.1923I pytał go Piłat, mówiąc: Tyś jest król Żydowski? A on odpowiedziawszy, rzekł: Ty powiadasz.
3.RAKOW.NTA Piłat pytał go, mówiąc: Tyżeś jest Król Żydowski? a on odpowiedziawszy mu rzekł: Ty mówisz.
4.GDAŃSKA.1881I pytał go Piłat, mówiąc: Tyżeś jest on król żydowski? A on mu odpowiadając rzekł: Ty powiadasz.
5.GDAŃSKA.2017Piłat zapytał go: Czy ty jesteś królem Żydów? A on mu odpowiedział: Ty sam to mówisz.
6.SZCZEPAŃSKIPiłat tedy zapytał Go, mówiąc: Czy Ty jesteś królem żydowskim? A On odpowiadając mu, rzekł: Sam mówisz.
7.MARIAWICITedy Piłat pytał Go, mówiąc: Ty jesteś król Żydowski? A On odpowiadając, rzekł: Ty mówisz.
8.BIESZK.ŁUK.1931Lecz Piłat zapytał go: „Tyś jest król żydowski?”. A on odpowiedział: „Owszem, jestem!”.
9.GRZYM1936Więc Piłat go zapytał: Tyś jest królem żydowskim? A on odpowiedział: Tak jest, jak mówisz.
10.DĄBR.WUL.1973I zapytał go Piłat mówiąc: Tyś jest król żydowski? A on odpowiadając rzekł: Sam mówisz.
11.DĄBR.GR.1961I zapytał go Piłat: Tyś jest król żydowski? A on odpowiadając rzekł mu: Sam mówisz.
12.TYSIĄCL.WYD5Piłat zapytał Go: Czy ty jesteś Królem żydowskim? Jezus odpowiedział mu: Tak.
13.BRYTYJKAI zapytał go Piłat, mówiąc: To ty jesteś królem żydowskim? A On, odpowiadając, rzekł mu: To ty mówisz.
14.POZNAŃSKACzy Ty jesteś Królem Judejczyków? - zapytał Go Piłat. Odpowiedział: - Jestem.
15.WARSZ.PRASKAZapytał Go wtedy Piłat: Czy Ty jesteś królem żydowskim? A On odpowiadając rzekł: Ty mówisz.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Piłat go zapytał, mówiąc: Ty jesteś królem Żydów? A on, odpowiadając mu, rzekł: Ty mówisz.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPiłat zatem zadał Mu pytanie: Czy Ty jesteś królem Żydów? Sam to mówisz - odpowiedział Jezus.
18.TOR.PRZ.2023I pytał Go Piłat, mówiąc: Ty jesteś Królem Żydów? A On w odpowiedzi, rzekł mu: „Ty to mówisz.”