« Łuk 23:29 Ewangelia Łukasza 23:30 Łuk 23:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy naczną mówić góram, padnicie na nas, a pagórkom nakryjcie nas.
2.WUJEK.1923Tedy poczną mówić górom: Padnijcie na nas! a pagórkom: Przykryjcie nas!
3.RAKOW.NTTedy poczną mówić góram: Upadnicie na nas! i pagórkam: Okryjcie nas!
4.GDAŃSKA.1881Tedy poczną mówić górom: Padnijcie na nas! a pagórkom: Przykryjcie nas!
5.GDAŃSKA.2017Wtedy zaczną mówić do gór: Padnijcie na nas! A do pagórków: Przykryjcie nas!
6.SZCZEPAŃSKIWtedy zaczną wołać do gór: »Zwalcie się na nas«! - a do pagórków: »Zakryjcie nas«!
7.MARIAWICIWtedy poczną mówić górom: padnijcie na nas, – i pagórkom: przykryjcie nas.
8.BIESZK.ŁUK.1931Wtedy wołać będą na góry: Padnijcie na nas! a na pagórki: Przykryjcie nas!
9.GRZYM1936Będą wtedy wzywać góry, wołając: Padnijcie na nas i pagórki: Przykryjcie nas.
10.DĄBR.WUL.1973Wtedy zaczną mówić do gór: Padnijcie na nas; i do pagórków: Przykryjcie nas.
11.DĄBR.GR.1961Wtedy zaczną mówić do gór: Padnijcie na nas! I do pagórków: Przykryjcie nas!
12.TYSIĄCL.WYD5Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas! i do pagórków: Przykryjcie nas!
13.BRYTYJKAWtedy zaczną mówić do gór: Padnijcie na nas! A do pagórków: Przykryjcie nas!
14.POZNAŃSKAWtedy zaczną "mówić górom: Padnijcie na nas! I pagórkom: Przykryjcie nas!"
15.WARSZ.PRASKAWtedy poczną wołać do gór: Upadnijcie na nas, a do pagórków: Pokryjcie nas.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy zaczną mówić górom: Padnijcie na nas, a wzgórzom: Przykryjcie nas.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITW tych dniach będą wołać do gór: Padnijcie na nas! I do wzgórz: Przykryjcie nas!
18.TOR.PRZ.2023Wtedy zaczną mówić do gór: Padnijcie na nas! A do wzgórz: Przykryjcie nas!