« Łuk 23:30 Ewangelia Łukasza 23:31 Łuk 23:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo jeśli wzielonem drzewie to się dzieje, w suchem co będzie?
2.WUJEK.1923Albowiem jeźli to na zielonem drzewie czynią, cóż na suchem będzie?
3.RAKOW.NTBo jeśli na surowym drzewie te rzeczy czynią, na suchym co będzie?
4.GDAŃSKA.1881Albowiem ponieważ się to na zielonem drzewie dzieje, a cóż będzie na suchem?
5.GDAŃSKA.2017Bo jeśli na zielonym drzewie tak się dzieje, cóż będzie na suchym?
6.SZCZEPAŃSKIAlbowiem, jeśli to się dzieje z drzewem zielonem, to cóż się z uschłem stanie?
7.MARIAWICIBo jeśli to na zielonem drzewie czynią, to cóż się stanie z suchem?
8.BIESZK.ŁUK.1931Albowiem jeśli to czynią z zielonem drzewem, cóż dopiero stanie się z suchem?”.
9.GRZYM1936Bo jeśli to na zielonem drzewie czynią, co na suchem będzie?
10.DĄBR.WUL.1973Albowiem, jeśli to się dzieje z drzewem zielonym, cóż się z uschłym stanie?
11.DĄBR.GR.1961Albowiem, jeśli to się dzieje z drzewem zielonym, cóż się z uschłym stanie?
12.TYSIĄCL.WYD5Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?
13.BRYTYJKAGdyż, jeśli się to na zielonym drzewie dzieje, co będzie na suchym?
14.POZNAŃSKABo jeśli tak postępują z drzewem zielonym, to co się stanie z uschłym?
15.WARSZ.PRASKABo jeśli na zielonym drzewie tak czynią, to cóż będzie na suchym?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż jeśli to czynią wśród zielonego drzewa, co się stanie na wyniszczonym?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITBo jeśli z zielonym drzewem takie rzeczy czynią, co się stanie z uschłym?
18.TOR.PRZ.2023Bo jeśli z zielonym drzewem te rzeczy czynią, to co stanie się z suchym?”