« Łuk 23:32 Ewangelia Łukasza 23:33 Łuk 23:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy przyszli na miejsce, które zową głów trupich, tam ji ukrzyżowano i złoczyńce, tego jednak po prawicy, a drugiego po lewicy.
2.WUJEK.1923A gdy przyszli na miejsce, które zowią Trupiéj głowy, tam go ukrzyżowali i łotry, jednego po prawéj, a drugiego po lewéj stronie.
3.RAKOW.NTA gdy odeszli na miejsce nazwane łysiną, tam ukrzyżowali go, i one złoczyńce; jednegoć po prawicy, a drugiego po lewicy.
4.GDAŃSKA.1881A gdy przyszli na miejsce, które zowią trupich głów, tam go ukrzyżowali, i onych złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy.
5.GDAŃSKA.2017A gdy przyszli na miejsce zwane Miejscem Czaszki, ukrzyżowali tam jego i złoczyńców, jednego po prawej, a drugiego po lewej stronie.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy przybyli na miejsce, zwane Trupią głową, ukrzyżowali tamże Jego i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy.
7.MARIAWICIA gdy przyszli na miejsce, które zowią Trupiej głowy, tam Go ukrzyżowali; i łotrów, jednego po prawej, a drugiego po lewej ręce.
8.BIESZK.ŁUK.1931Gdy przyszli na miejsce, zwane Trupią Głową, ukrzyżowali go tam; a z nim obu łotrów, jednego po prawej a drugiego po lewej stronie.
9.GRZYM1936A gdy przyszli na miejsce zwane Trupią Głową, ukrzyżowali go tam i łotrów z nim razem, jednego po prawej a drugiego po lewej stronie.
10.DĄBR.WUL.1973A gdy przybyli na miejsce, które się zowie Kalwaria, tam ukrzyżowali jego i łotrów, jednego po prawej, a drugiego po lewej stronie.
11.DĄBR.GR.1961A kiedy przybyli na miejsce, które się zowie Trupia Głowa, tam ukrzyżowali jego i łotrów, jednego po prawej, a drugiego po lewej stronie.
12.TYSIĄCL.WYD5Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie.
13.BRYTYJKAA gdy przyszli na miejsce, zwane Trupią Czaszką, ukrzyżowali go tam, także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy.
14.POZNAŃSKAPrzyszli na miejsce zwane Czaszką. Tam ukrzyżowali Jezusa i złoczyńców, jednego po prawej, a drugiego po lewej stronie.
15.WARSZ.PRASKAA kiedy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali Jego i dwu złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką tam go ukrzyżowali oraz owych złoczyńców, tego jednakże z prawej, a tego z lewej strony.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy więc przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i obu przestępców, jednego z prawej, a drugiego z lewej strony.
18.TOR.PRZ.2023I gdy przyszli na miejsce, zwane Czaszką, tam Go ukrzyżowali i przestępców, jednego z prawej, a drugiego z lewej strony .