« Łuk 23:34 Ewangelia Łukasza 23:35 Łuk 23:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A lud stał patrząc, naśmiewali się lepak i przełożeni z nimi, mówiąc: Ine uzdrowił, niech uzdrowi siebie, jeśli ten jest Christusem Bożym wybranym.
2.WUJEK.1923I stał lud patrzając; a naśmiewali się z niego przełożeni z nimi, mówiąc: Inne wybawiał, niechże się sam wybawi, jeźliż ten jest Chrystus, Boży wybrany.
3.RAKOW.NTI stał lud przypatrując się. A szydzili i Przełożeni z nimi, mówiąc: Inne zachowywał, niechże zachowa samego siebie, jeśliże ten jest Christus on Boży wybrany.
4.GDAŃSKA.1881I stał lud, przypatrując się, a naśmiewali się z niego i przełożeni z nimi, mówiąc: Inszych ratował, niechże ratuje samego siebie, jeźliże on jest Chrystus, on wybrany Boży.
5.GDAŃSKA.2017A lud stał i przypatrywał się, i wraz z przełożonymi naśmiewał się z niego, mówiąc: Innych ratował, niech ratuje samego siebie, jeśli on jest Chrystusem, wybranym Boga.
6.SZCZEPAŃSKIA lud stał i przypatrywał się. {Wraz z nimi} też <i> radcy Sanhedrynu natrząsali się {z Niego}, mówiąc: Innych wybawiał; niechże Siebie wybawi, jeżeli On jest Chrystusem, wybrańcem Bożym!
7.MARIAWICII stał lud przypatrując się. I naśmiewali się z Niego książęta wraz z nimi, mówiąc: Innych wybawiał, niechże się też sam wybawi, jeśli to jest Chrystus Boży, wybrany.
8.BIESZK.ŁUK.1931A tłumy ludu stały dookoła i przyglądały się ciekawie. Członkowie Wysokiej Rady znów natrząsali się z Jezusa, mówiąc szyderczo: „Ratował innych; niechże teraz samego siebie uratuje, skoro jest wybranym Pomazańcem Boga!”.
9.GRZYM1936A lud przyglądał mu się i, idąc za przykładem starszych, natrząsał się z niego, wołając: Innych wybawiał, niechaj siebie wybawi, jeśli jest Chrystusem, wybrańcem Bożym.
10.DĄBR.WUL.1973A lud stał przypatrując się. Wraz z nimi naśmiewali się z niego i przełożeni mówiąc: Innych ocalił, niechże ocali i siebie, jeśli jest Chrystusem, wybrańcem Bożym.
11.DĄBR.GR.1961Lud zaś stał przypatrując się. A naśmiewali się z niego i przełożeni mówiąc: Innych ocalił, niechże ocali siebie, jeżeli jest Chrystusem, wybrańcem Bożym.
12.TYSIĄCL.WYD5Lud zaś stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem.
13.BRYTYJKAA lud stał i przyglądał się. Przełożeni zaś naśmiewali się, mówiąc: Innych ratował, niechże ratuje samego siebie, jeżeli jest Chrystusem Bożym, tym wybranym.
14.POZNAŃSKALud stał przypatrując się, przełożeni zaś naśmiewali się z Niego: - Innych wybawiał, niech teraz siebie wybawi, jeśli jest wybranym przez Boga Mesjaszem.
15.WARSZ.PRASKAA lud stał gapiąc się, arcykapłani zaś szydzili zeń mówiąc: Innych zbawiał, niech więc uwolni i siebie samego, jeśli jest Mesjaszem, wybranym Boga.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Stał też lud oraz się przypatrywał. Zaś przełożeni wyśmiewali się razem z nimi, mówiąc: Innych uratował, niech uratuje siebie, jeśli jest tym wybranym Pomazańcem Boga.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITLud stał i patrzył. A przełożeni nie szczędzili drwin: Innych ratował, niech uratuje siebie - jeśli jest Bożym Chrystusem, tym wybranym.
18.TOR.PRZ.2023A lud stał i przypatrywał się, a razem z nimi przywódcy, którzy naśmiewali się z Niego, mówiąc: Innych ratował, niech ratuje samego siebie, jeśli Ten jest Mesjaszem – wybranym przez Boga.