« Łuk 23:3 Ewangelia Łukasza 23:4 Łuk 23:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł Piłat ku arcyoffiarnikom i tłuszczam: Żadnej nie najduję winy w człowieku tem.
2.WUJEK.1923A Piłat rzekł do przedniejszych kapłanów i do rzesze: Nic nie najduję winy w tym człowieku.
3.RAKOW.NTA Piłat rzekł do przedniejszych Ofiarowników i do tłumów: Żadnej nie najduję przyczyny w człowieku tym.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł Piłat do przedniejszych kapłanów i do ludu: Żadnej winy nie znajduję w tym człowieku.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Piłat powiedział do naczelnych kapłanów i do ludu: Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku.
6.SZCZEPAŃSKIPiłat więc oświadczył przedniejszym kapłanom i tłumom: Nie znajduję żadnej winy w tym Człowieku.
7.MARIAWICII rzekł Piłat do książąt kapłańskich i starszych i do tłuszczy: Ja żadnej winy nie znajduję w tym człowieku.
8.BIESZK.ŁUK.1931I rzekł Piłat do arcykapłanów i do towarzyszącej im zgrai: „Żadnych poszlak zbrodni nie znajduję w tym człowieku”.
9.GRZYM1936A Piłat oświadczył wyższym kapłanom i ludowi, mówiąc: Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku.
10.DĄBR.WUL.1973A Piłat rzekł do przedniejszych kapłanów i do rzeszy: Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku.
11.DĄBR.GR.1961A Piłat rzekł do przedniejszych kapłanów i do rzeszy: Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku.
12.TYSIĄCL.WYD5Piłat więc oświadczył arcykapłanom i tłumom: Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku.
13.BRYTYJKAPiłat zaś rzekł do arcykapłanów i do tłumów: Żadnej winy w tym człowieku nie znajduję.
14.POZNAŃSKAPiłat rzekł do arcykapłanów i do tłumów: - Nie widzę żadnej winy w tym Człowieku.
15.WARSZ.PRASKAOznajmił więc Piłat arcykapłanom i tłumom: Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Piłat powiedział do przedniejszych kapłanów oraz tłumów: Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas Piłat oświadczył w obecności arcykapłanów i tłumu: Nie znajduję w tym człowieku żadnej winy.
18.TOR.PRZ.2023Wtedy powiedział Piłat do arcykapłanów i do tłumów: Żadnej winy w tym człowieku nie znajduję.