« Łuk 23:40 Ewangelia Łukasza 23:41 Łuk 23:42 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A my wżdy sprawiedliwie, bo godne (karania) za uczynki bierzemy. Lecz ten nic nieprzystojnego nie uczynił.
2.WUJEK.1923A myć sprawiedliwie; bo godną zapłatę za uczynki odnosimy; lecz ten nic złego nie uczynił.
3.RAKOW.NTA my wżdy sprawiedliwie; bo karania godne tych rzeczy któreśmy czynili odnosimy; ale ten nic nieprzystojnego nie uczynił.
4.GDAŃSKA.1881A myć zaiste sprawiedliwie; (bo godną zapłatę za uczynki nasze bierzemy;) ale ten nic złego nie uczynił.
5.GDAŃSKA.2017My doprawdy – sprawiedliwie, bo odbieramy należną zapłatę za nasze uczynki, ale on nic złego nie zrobił.
6.SZCZEPAŃSKIMy co prawda sprawiedliwie, albowiem słuszną zapłatę odbieramy za uczynki <nasze>; ale Ten nic złego nie uczynił.
7.MARIAWICIA myć zaiste sprawiedliwie, boć godną zapłatę za uczynki nasze odnosimy, ale ten nic złego nie uczynił.
8.BIESZK.ŁUK.1931Pomimo, że dzielisz z nim ten sam los. My dwaj bowiem słusznie ponosimy karę, jako zapłatę godną naszych zbrodni. Lecz ten nic złego nie uczynił”.
9.GRZYM1936Co do nas, to sprawiedliwa jest, bo godną za nasze zbrodnie karę ponosimy, ale on nic złego nie uczynił.
10.DĄBR.WUL.1973My co prawda sprawiedliwie, słuszną bowiem zapłatę za uczynki odbieramy, ten wszakże nic złego nie uczynił.
11.DĄBR.GR.1961My co prawda sprawiedliwie, słuszną bowiem zapłatę za uczynki odbieramy, ten wszakże nic złego nie uczynił.
12.TYSIĄCL.WYD5My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił.
13.BRYTYJKANa nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy, Ten zaś nic złego nie uczynił.
14.POZNAŃSKAMy cierpimy sprawiedliwie, dostajemy to, na cośmy sami zasłużyli, lecz On nic złego nie uczynił.
15.WARSZ.PRASKAMy – słusznie, bo otrzymaliśmy zapłatę godną naszych czynów, a On przecież nic złego nie uczynił.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.My jednak sprawiedliwie, bo odbieramy równoważną zapłatę za to, co zrobiliśmy; ale ten nic grzesznego nie uczynił.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNam wprawdzie sprawiedliwie, bo zasłużyliśmy na to, ten człowiek jednak nie zrobił nic złego.
18.TOR.PRZ.2023My wprawdzie sprawiedliwy, bo słusznie odbieramy karę za to, co uczyniliśmy, ale Ten nie uczynił nic niegodziwego.