« Łuk 23:41 Ewangelia Łukasza 23:42 Łuk 23:43 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I mówił Jesusowi: Pamiętaj (na) mię Panie, gdy przydziesz wkrólestwie twojem.
2.WUJEK.1923I mówił do Jezusa: Panie! pomnij na mię, gdy przyjdziesz do królestwa twego.
3.RAKOW.NTI mówił Jezusowi: Pomni na mię Panie, kiedy przyjdziesz w onym Królestwie swym.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł do Jezusa: Panie! pomnij na mnie, gdy przyjdziesz do królestwa twego.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział do Jezusa: Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa.
6.SZCZEPAŃSKIA do Jezusa mówił: {Panie}, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do królestwa twego!
7.MARIAWICII mówił do Jezusa: Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do Królestwa Twego.
8.BIESZK.ŁUK.1931I błagał: „Jezusie! Wspomnij na mnie, gdy obejmiesz rządy w królestwie swojem”.
9.GRZYM1936I prosił tak Jezusa: Panie, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego.
10.DĄBR.WUL.1973I mówił do Jezusa: Panie, wspomnij na mnie, gdy przybędziesz do Królestwa twego.
11.DĄBR.GR.1961I mówił: Jezusie, wspomnij na mnie, gdy przybędziesz do Królestwa twego.
12.TYSIĄCL.WYD5I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa.
13.BRYTYJKAI rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego.
14.POZNAŃSKAI mówił: - Jezusie, pamiętaj o mnie, kiedy przyjdziesz do swego królestwa.
15.WARSZ.PRASKAI powiedział: Jezu, pamiętaj o mnie, gdy będziesz już w Twoim królestwie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powiedział też Jezusowi: Przypomnij mnie sobie, Panie, gdy przybędziesz do twojego królestwa.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITI dodał: Jezu, wspomnij o mnie, gdy przyjdziesz do swego Królestwa.
18.TOR.PRZ.2023I powiedział: Jezusie, Panie! Wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego Królestwa.